لحظه  بروز رسانی 
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

زير باران غمم آنچه نبايد ديدم نيمه گم شده ام بود

زير باران غمم آنچه نبايد ديدم

نيمه گم شده ام بود ولي كامل بود...!!!!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

تو از میان همه انتخاب من بودی چرا نتیجه ی اراء

تو از میان همه انتخاب من بودی

چرا نتیجه ی اراء ز نام تو خالیست....!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

خانه دل را تكاندم،خانه دل را تكاند من به دور انداختم

خانه دل را تكاندم،خانه دل را تكاند

من به دور انداختم بدخواه او را،او مرا...!!!!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

با شال سفيد تور آمده بود با مانتوي تنگ و موي

با شال سفيد تور آمده بود
با مانتوي تنگ و موي بور آمده بود

من در عجبم كه با ساپورت قرمز
از جاده(راهيان نور)آمده بود...!!!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

انقلابي شده بودي و سرت چادر بود اخم كردي مثلا چشم

انقلابي شده بودي و سرت چادر بود
اخم كردي مثلا چشم تو ديكتاتور بود

چهره قاجاري و مو پهلوي واين پوشش
دهه شصت از اين گونه پري ها پر بود...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

کابوس من این است که در روز قیامت حوری شوی و

کابوس من این است که در روز قیامت

حوری شوی و قسمت مؤمن تری از من..!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a.rafiee
مهربونمهربون
a.rafiee

اصلا آن لحظه كه قهري،،بوسه ات دلچسب تره طعم چاي داغ،،،،توي

اصلا آن لحظه كه قهري،،بوسه ات دلچسب تره

طعم چاي داغ،،،،توي زمستان بهتر است!!!!!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید