لحظه  بروز رسانی 
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

چشمانم را به ابرها قرض می دهم کافیست عکست را

چشمانم را به ابرها قرض می دهم
کافیست عکست را نشانم دهند
خشکسالی چند سال اخیر را جبران خواهم کرد . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

دوست داشتن بلدیت می خواهد یک وقت هایی باید غرق

دوست داشتن بلدیت می خواهد
یک وقت هایی باید غرق شوی
نه در آغوش. .!
باید غرق شوی در چشمانش
آنطور که کسی ندیده باشد
زن ها نگاه ها را می نویسند
قاب می کنند میگذارند کنج دلشان
باید بلد باشی
وقتی میگوید دوستت دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

یه حرفایی زدنش مثل چایی خوردنه.! زود زدنش باعث

یه حرفایی
زدنش مثل چایی خوردنه..!
زود زدنش باعث سوختن زبون میشه
دیر زدنش باعث از دهن افتادن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

کم کم یاد خواهی گرفت … تفاوت ظریف میان


کم کم یاد خواهی گرفت … تفاوت ظریف میان نگه داشتن یک " دست " و زنجیر کردن یک " روح" را …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

از همه ى فرصت هاى زندگى استفاده كن. بعضى چيزها

از همه ى فرصت هاى زندگى استفاده كن.
بعضى چيزها يكبار بيشتر پيش نميان....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

عــــــشق. کسی نیست که قلبت میگه ! کسیه

عــــــشق...
کسی نیست که
قلبت میگه !
کسیه که
آرومت میکُنه !!...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amirshahi
شیطونشیطون
amirshahi

خرم آن کس که در این مِحنتگاه خاطری را سببِ

خرم آن کس که در این مِحنتگاه
خاطری را سببِ تسکین است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید