لحظه  بروز رسانی 
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

خيلي جالبه طرف اومده به همه دخترا تو فيس گفته عاشقتم،بعد

خيلي جالبه طرف اومده به همه دخترا تو فيس گفته عاشقتم،بعد ميگه يه دختر عقده اي مارو از هم جدا كرد
خدايا اينو دگ شفا نده خخخخخ.يعني شات حرفاتو بذارم همه ميفهمن كي هستي{-w23-}{-w47-}{-w23-}{-w31-}

مشاهده همه ی 27 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

هیـــچ کَســ نَفَهمیــــد خُــــدآ هَــــم بـــــآ تَمامـِـــ وُجـــــود

هیـــچ کَســ نَفَهمیــــد خُــــدآ هَــــم بـــــآ تَمامـِـــ وُجـــــود

هیـــچ کَســ نَفَهمیــــد

خُــــدآ هَــــم بـــــآ تَمامـِـــ وُجـــــود

تَنهاییَشـــ را فریــــآد میزَنـــَد

قُــل هُــوَ اَللّــهُ اَحَـــد...

مشاهده همه ی 1 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

عزیزمـ. فک کردی اشک ی دخترو دراوردی هنـــر

عزیزمـ...

فک کردی اشک ی دخترو دراوردی هنـــر کردی....

نه عشقمـــ....

اینو بدون خدا ب حرمت اشکا و بغضا.....

جوابتو میدعـ......

شنـــیدی میگـــــن ......

منتظر اون روز باش حتما...

به هرحـــال...
میسپرمت دســــت#خــ.ــــدا...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

گُناهِش این بوُد کهِ فَقد کاراشوُ گناه شمُردن

گُناهِش این بوُد کهِ فَقد کاراشوُ گناه شمُردن

گُناهِش این بوُد کهِ فَقد کاراشوُ گناه شمُردن...

مشاهده همه ی 4 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

بِِِِــبـــیٕـــن مٓشــــــتٖٖٖــــیِِِِٙ. مََََــــــنٰ هََــــرْچِــــدَمـ کٍــــعْ

بِِِِــبـــیٕـــن مٓشــــــتٖٖٖــــیِِِِٙ. مََََــــــنٰ هََــــرْچِــــدَمـ کٍــــعْ

بِِِِــبـــیٕـــن مٓشــــــتٖٖٖــــیِِِِٙ....

مََََــــــنٰ هََــــرْچِــــدَمـ کٍــــعْ

زٍٍٍٍٍشـــــــتـــــــ بٰاشََََــــمـ.....نَََُقـــّّّــــــــٰٰٰٖاشـــــٍی °°خُُُــــــــــدٰٰاٰٰٰم°°......

نََََــــــــعّٖ ••دُُّکـــــــــتُُُــــــــر••.....

مشاهده همه ی 6 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

" [تُ سآپورتـ میپُوشیـ مآ شَلوـآر بَـگـی ~ تُ شیكُ مَجلِسیـ

" [تُ سآپورتـ میپُوشیـ مآ شَلوـآر بَـگـی ~ تُ شیكُ مَجلِسیـ

" [تُ سآپورتـ میپُوشیـ مآ شَلوـآر بَـگـی ~ تُ شیكُ مَجلِسیـ مآ زِندگـیـه سَگـی] "⁺تُ میزُوُنیـ هَمیشَـهـ مآ ـآِسترِس شـَدیـد,,~

هع...

مشاهده همه ی 4 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

خخخخخخ ینی خااااااااااااااااک

خخخخخخ ینی خااااااااااااااااک

خخخخخخ ینی خااااااااااااااااک

مشاهده همه ی 8 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina

خخخخ ناموسن رو سفیدم کنین دیه

خخخخ ناموسن رو سفیدم کنین دیه

خخخخ ناموسن رو سفیدم کنین دیه.....

مشاهده همه ی 47 نظر
artina
بی‌حالبی‌حال
artina
boland beferstinaaa

{-w23-}{-w28-}{-w12-}

boland beferstinaaa

مشاهده همه ی 19 نظر