قدر آزادی را بدانیمهمه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!اسارت به میله های دورت نیست.به حصارهای دور تفکرت است!
بروز رسانی 
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک

آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران، سرمایه جانhttps://facenama.com/aazzaadii

----------------

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که :

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود


و معنای خداحافـظ، تا فردا بودhttps://facenama.com/aazzaadii


----------------

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای

آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ایhttps://facenama.com/aazzaadii.................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

به تمامِ اتفاقات خوبِ در راه مانده، به

به تمامِ اتفاقات خوبِ در راه مانده،

به تمامِ روزهاى شيرينِ نيامده،

به لبخندى كه يكـ روز بر دلمان مينشيند،


به رسیدن به آرزوهايمان،

به محو شدنِ غم هاى ديرينه مان،

من دلم روشن است ..

روزى از راه ميرسد و ما براى يكـ روز هم كه شده، آنچنان كه بايد زندگى ميكنيم ..

من دلم روشن است ...


https://facenama.com/aazzaadii...................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

زندگی کردن نادرترین و نایاب ترین چیز در این دنیاست

زندگی کردن نادرترین و نایاب ترین چیز در این دنیاست.

اکثر مردم فقط وجود دارند

فقط همین!https://facenama.com/aazzaadii.............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

چه پست‌اند آنها که فاصله‌ی میان “آنچه هست”شان، با، “آنچه باید

چه پست‌اند آنها که فاصله‌ی میان “آنچه هست”شان، با، “آنچه باید باشد”شان، نزدیک است، و حتی در برخی، هر دو بر هم منطبق! حیوان و درخت است که این دو “بودن”شان یکی است.


https://facenama.com/aazzaadii...........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

هر انسان، کتابی است، چشم به راه خواننده‌اش

هر انسان، کتابی است، چشم به راه خواننده‌اش
https://facenama.com/aazzaadii


...............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Meysam
شیطونشیطون
Meysam

ای دوست ، از پرسیدن شرم مكن! مگذار كه

ای دوست ،
از پرسیدن شرم مكن!
مگذار كه با زور ،
مجبور به پذیرفتن شوی.
خود به دنبال اش بگرد!
آن چه را كه خود نیاموخته یی،
انکار كن كه نمی‌دانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza(مدیرآزادی)
شیطونشیطون
reza(مدیرآزادی)

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که :

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...


https://facenama.com/aazzaadii


..................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید