لحظه  بروز رسانی 
bahar
bahar

هوا را میبینی.؟ تكلیفش با خودش معلوم نیست

e4v_img_20170211_100757.jpg

هوا را میبینی...؟
تكلیفش با خودش معلوم نیست...
میبارد
نمیبارد
گرم است
سرد است
طوفان میكند
میسوزاند
درست مثلِ "تو"
یك ناپایداریه مطلق...

«علی_قاضی_نظام»


مشاهده همه ی 2 نظر
آروم و عادیآروم و عادی
@mahsa_0910

1435245786484594.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر