لحظه  بروز رسانی 
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

عجب سوزیست سوز آشنایی وز ان جان سو

عجب سوزیست سوز آشنایی 
 وز ان جان سو

عجب سوزیست سوز آشنایی

وز ان جان سو ز تر سوز جدایی

چه می شد از ازل در آتش عشق

جدایی را بسورد آشنایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

بـعـضـی گـنـاه هـا، آنـقـدر سـنـگـیـن اسـت. کـه عـذابـش

بـعـضـی گـنـاه هـا، آنـقـدر سـنـگـیـن اسـت. کـه عـذابـش

بـعـضـی گـنـاه هـا،

آنـقـدر سـنـگـیـن اسـت.. کـه عـذابـش

از هـمـان مـوقـع کـه مـرتـکـب شـدی نـازل مـی شـود

مـثـل... دل بـسـتـن . . . !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

گاهی. شنیدن صدای قلب کسی رو که دوسش داری

گاهی. شنیدن صدای قلب کسی رو که دوسش داری

گاهی...
شنیدن صدای قلب کسی رو که دوسش داری
زیباترین موسیقی دنیاست...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

همین که گاهی دنیار و با چشمای تو می بینم

همین که گاهی دنیار و با چشمای تو می بینم

همین که چشم به راه تو میون آینه می شینمبازم حس می کنم زنده ام

بازم حس می کنم هستم

بگو با بودنت دل رو

به کی غیر تو می بستم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

من به بودنش نيازمند شدم . وقتی که ديگر رفت

من به بودنش نيازمند شدم .
وقتی که ديگر رفت ،
من به انتظار آمدنش نشستم .
وقتی که ديگر نمی توانست مرا دوست بدارد ،
من او را دوست داشتم .
وقتی که او تمام کرد ،
من شروع کردم .
وقتی که او تمام شد ، من آغاز شدم .
و چه سخت است تنها متولٌد شدن ،
مثل تنها زندگی کردن است ،
مثل تنها مردن !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان
a

a

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان
یو

یو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان
qaq

qaq

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور ازکنار کعبه بنماید

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور ازکنار کعبه بنماید

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور
ازکنار کعبه بنماید ظهور
قلبها را مهر هم عهدی زند
از حرم بانک انا المهدی زند

مشاهده همه ی 6 نظر