لحظه  بروز رسانی 
abbas
ورزشکارورزشکار
abbas

جملات آموزنده بزرگان, آموزنده ترین جملات

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abbas
ورزشکارورزشکار
abbas

جملات آموزنده بزرگان, آموزنده ترین جملات

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abbas
ورزشکارورزشکار
abbas

ما را از شیر گرفتند تا بوی کودکیمان را از یاد

ما را از شیر گرفتند تا بوی کودکیمان را از یاد ببریم...

و این اولین تجربه ی ما بود

برای از دست دادن چیزی که دوستش داریم...

و به مرور خواهیم فهمید

 که خیلی از چیزهایی که دوست داشتیم را

به ناچار از دست میدهیم...

از عروسک هایمان گرفته

تا آدم های دور و برمان را...

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abbas
ورزشکارورزشکار
abbas

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود.
 ابن سینا
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

عطر سوسن
مشاهده همه ی 9 نظر
abbas
ورزشکارورزشکار
abbas

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی. 
 ابن سینا
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

عطر سوسن
مشاهده همه ی 1 نظر