لحظه  بروز رسانی 
امیر عباس
شادشاد
امیر عباس

دلِ گرفته ی من کی چو غنچه باز شود ؟

دلِ گرفته ی من کی چو غنچه باز شود ؟

دلِ گرفته ی من
کی چو غنچه باز شود ؟
مگر صبا برساند به من
هوای تُ را ...

مشاهده همه ی 4 نظر
امیر عباس
شادشاد
امیر عباس

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
امیر عباس
شادشاد
امیر عباس

از بزرگى پرسیدند: برکت در مال یعنی چه ؟

از بزرگى پرسیدند:
برکت در مال یعنی چه ؟
در پاسخ، مثالی زد و فرمود:
گوسفند در سال یکبار زایمان می کند و هر بار هم یک بره به دنیا می آورد .
سگ در سال دو بار زایمان میکند و هر بار هم حداقل 6-7 بچه.
به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است.
ولی در واقع برعکس است.
گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ در کنار آنها ...
چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت .
مال حرام اینگونه است .
فزونی دارد ولی برکت ندارد.
روی مفهوم" برکت در روزی" فکر کنیم.

عالم عشق
مشاهده همه ی 1 نظر
امیر عباس
شادشاد
امیر عباس

هر گاه عیبی در من دیدی به خودم خبر بده

هر گاه عیبی در من دیدی
به خودم خبر بده
نه کسی دیگر
چون تغییر آن دست من است...
کار اولت باعث پیشرفت
و بهبودم میشود
اما گزینه دوم
غیبت است و مرا
در تاریکی نگه میدارد

عالم عشق
مشاهده همه ی 4 نظر