بروز رسانی 
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما

ای ساقی آرامم کن دیوانه ام رامم کن

ای ساقی آرامم کن دیوانه ام رامم کن

ای ساقی آرامم کن دیوانه ام رامم کن

من خسته ی ایامم ساقی تو آرامم کن

گمگشده ای در خویشم ساقی تو پیدایم کن

با ساغر شیداییت سرمستو شیدایم کن

ای ساقی آرامم کن دیوانه ام رامم کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما

با كار خرابات نشینی چه كنم با گدا نشسته با

با كار خرابات نشینی چه كنم با گدا نشسته با

با كار خرابات نشینی چه كنم
با گدا نشسته با شاه نشینی چه كنم
گفت از عشق گداییست
اگر شاه شدم
چون شمع خرابات شدیم

ماه شدیم

ای عشق من

گفتم تو بگو
كه من چه باید بكنم
آن چیست بگو
كه من نباید بكنم
گفتم بنویس
چه ساكتی دیر شده
گفت دیر نگو
بگو زمان پیر شده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما

❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤ یاد آن عهد که دل

❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤ یاد آن عهد که دل

❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤

یاد آن عهد که دل در خم گیسوی تو بود
شب من موی تو و روز خوشم روی تو بود

نور چون چشم ز پیشانی من می‌بارید
تا مرا قبله طاعت خم ابروی تو بود

❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما
عباس مدیر گر وه دوستان فیسنما

❤ در مجلس عشاق قراری دگر است

❤ در مجلس عشاق قراری دگر استدر مجلس عشاق قراری دگر است
وین باده عشق را خماری دگر است

آن علم که در مدرسه حاصل کردند
کار دگر است و عشق کار دگر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید