افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ابوالفضل دلدار
عاشقعاشق
ابوالفضل دلدار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل دلدار
عاشقعاشق
ابوالفضل دلدار
پایگاه اصلاع رسانی ابوالفضل دلدار به زودی راه اندازی میشود<br /> www.hamiabolfazldeldar.irپایگاه اصلاع رسانی ابوالفضل دلدار به زودی راه اندازی میشود
www.hamiabolfazldeldar.ir
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل دلدار
عاشقعاشق
ابوالفضل دلدار
از ناراحتي کسايي که زود قهر مي کنن نترسين ، اينا زود هم آشتي مي کنن. از ناراحت کردن کسايي نگران باشين که صبورن . چون اگه برن . . . " ديگه بر نميگـردن ".


_ بتــرس از دل شکسـتن . . . یادت باشـه ، زنگ تفـریح دنیـا همیشـگی نیست. زنگ بعـد " حســـاب " داریم ._ در دیاری که ارزش زنان به زیبـایی و ارزش مـردان به داراییـست ، به دنبال " عشـــق " نگرد ._ در طوفانهـای زندگی ، " باخــدا " بودن نجاتبخش است . . . نه " ناخــدا " بودن ._ نگـران نبـاش ، نفـرینت نمیکنـم . همیـن که جـایت در دعـاهایم خالیسـت . . . برایت کافیست .
_ بودنـــــت همچــون نبـــودنت اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ، پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !http://image.zarup.com/data/jpg/1/0/3/1/103100-ddd.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل دلدار
عاشقعاشق
ابوالفضل دلدار

میخوام امشب باز بخونم / با همین صدای خسته
با همین حالی که دارم / دیگه این سکوت بسته
من واسه دلم میخونم / خوب باشم یا بد همینم
خیلی حرفا تو گلومه / از چیزاییکه میبینم
میخوام حرفامو بخونم...

http://image.zarup.com/data/jpg/1/0/3/1/103133-85.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید