لحظه  بروز رسانی 
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

مجنون وقتی نام لیلی را بر دیواری دید، شیفته نقش


مجنون وقتی نام لیلی را بر دیواری دید، شیفته نقش نام او شد.

او هفت شبانه روز در مشاهده آن نوشته نشست و هیچ آب و غذا نخورد.

گفتند: ای مجنون! چگونه هفت شبانه روز بدون غذا و آب به سر آوردی؟

گفت: ای بیچاره کسی که با نام دوست، خوش باشد، غذا و شراب کجا به یادش می آید؟

آری، این حال مخلوقی است که در عشق مخلوق دیگر، پس اگر مخلوقی بر خالق که دارای کمال مطلق است، عاشق شود چه خواهد شد...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری؛

گل دست
برای آنچه که دوستش داری
از جان باید بگذری؛
بعد
می ماند زندگی
و آنچه که دوستش داشتی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که، اونی که

تنور دنیا

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که،

اونی که بیشتر می گفت: نمی دونم، بیشتر می دونست.

اونی که قوی تر بود، کمتر زور می گفت.

اونی که راحت تر میگفت اشتباه کردم، اعتماد بنفسش بالاتر بود.

اونی که صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذ تر بود.

اونی که خودشو واقعا دوست داشت، بقیه رو واقعی تر دوست داشت.

اونی که بیشتر طنز می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می کرد.....

« پرفسور محمد حسابی »

مشاهده همه ی 4 نظر
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

از طوفان که درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که

طوفان و tornado

از طوفان که درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهادی؛

 

معنی طوفان همین است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

نحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می تواند

روز آغاز

نحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می تواند روی کل آن روز تاثیر بگذارد، هر روز را با یک لبخند، آرامش خیال، خونسردی و قلبی سرشار از قدردانی شروع کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید