لحظه  بروز رسانی 
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

برای آنچه که دوستش داری از جان باید


گل دست

برای آنچه که دوستش داری
از جان باید بگذری؛
بعد
می ماند زندگی
و آنچه که دوستش داشتی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر


عکس های زیبا عاشقانه

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

عکس نوشته عاشقانه , عکس عاشقانه , عکس عاشقانه جدید, عکس نوشته عارفانه

مشاهده همه ی 4 نظر
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

عکس نوشته زیبا

مشاهده همه ی 2 نظر
elyas
ورزشکارورزشکار
elyas

عکس نوشته جدید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید