لحظه  بروز رسانی 
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

کربلایه گلدی چون پیغمبر عاشورا گونی گوردی برپادور

کربلایه گلدی چون پیغمبر عاشورا گونی گوردی برپادور

کربلایه گلدی چون پیغمبر عاشورا گونی

گوردی برپادور او چولده محشر عاشورا گونی

گوردی بیر یاندان گلور هل ناصر و ینصر سسی

عرشه چخمش بیر طرف هل من مبارز نعره‌سی

بیرطر‌فده ئولدورللر بیر غریب و بی‌کسی

جمع اولوب یوزمیند‌ن آرتوق لشگر عاشورا گونی

نیزیه تکیه قیلوب بیر شاه بوینوندا کفن

یوز دوتوب درگاه حقّه کای خدای ذولمنن

بو حسین بو کربلا بو شمر بو نازک بد‌ن

بو خد‌نگ و نیزه و بو خنجر عاشورا گونی

اول بدن کی بسلمیش‌دی جان ایچینده مصطفی

گوردی دوشموش پاره پاره قان ایچینده مصطفی

آشدی باشین آغلادی میدان ایچینده مصطفی

نالیه گلدی تماماً گویلر عاشورا گونی

کاش کی ویران اولیدی بو سپهر بد ثبات

آغلیاندا نعش دورینده سوسوزلیق‌دان بنات

آخدی اشگ دیده‌ی زینب کیمی آب فرات

لبلرین اَمدی عطشد‌ن اصغر عاشورا گونی

مست ائدوب پیر مغان یتمیش ایکی مستانه‌نی

مجلس ذرّاتیده نوش ائتدیلر پیمانه‌نی

کربلاده گوردیلر چون طلعت جانانه‌نی

دوشدیلر مدهوش و بی‌خود یک‌سر عاشورا گونی

شاد ابوسفیان اولوب قالدی پیمبر رنجیده

اوینادی بخت یزید بی‌حیا شش پنجیده

ماته دوشدی شه پیاده عرصه‌ی شطر‌نجیده

فیلیدن سالدی وزیری اشقر عاشورا گونی

قیلدی جلوه لمعه‌ی نور خدا مشکاتیده

اوینادی رندان کهنه تخته‌ی ذرّاتیده

طاس زرّین ولایت قالدی چرخ ماتیده

پنج و شش‌د‌ن خالی اولدی ششد‌ر عاشورا گونی

فارغ اولدی شمر لامذهب چو کار شاهید‌ن

الده خنجر خیمه‌گاهه گلدی قتلگاهید‌ن

نه پیمبرد‌ن حیا ائدی نه خوف اللهیدن

هر نه بیلدی ایلدی اول کافر عاشورا گونی

وئردی فرمان ابن سعد بی‌مروت لشگره

وردیلار اوت خیمه‌گاه عترت پیغمبره

جمع اولوب یک‌سر زنان کوفه زیب و زیو‌ره

قالدی زهرا قزلاری بی‌معجر عاشورا گونی

یا علی قالدی حسین تک نینوایه گلمدون

چون چاغیردی گل بابا ئولدوم هرایه گلمدون

خیبره گئتدون ند‌ن بس کربلایه گلمدون

یا علی صوتیله دولدی چوللر عاشورا گونی

ای خلیله آتش نمرودی گلزار ائیلین

وادی ایمنده موسائیله گفتار ائیلین

یوسفی سلطان مصر و «شمسی» عطّار ائیلین

گلمدون قالدی حسین بی‌یاو‌ر عاشورا گونی

شعر: مولانا شمس عطار اردبیلی

برچسب‌ها: شمس عطار اردبیلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

وئردی باش حسین‌ین، چون مه-ی-عزاسی ماسوانی دۇتدۇ، وا

وئردی باش حسین‌ین، چون مه-ی-عزاسی ماسوانی دۇتدۇ، وا

وئردی باش حسین‌ین، چون مه-ی-عزاسی

ماسوانی دۇتدۇ، وا حسین صداسی

دۇتدۇ شیعه‌لر ماتم، آچدێلار قارا پرچم

باشلانێب عزاسی، باشلانێب عزاسیتک نه شیعه‌لر بۇ، غمده سینه داغلار

فاطیمه سێزێلدار، اشک عذاره باغلار

ذکر ائده‌ر دمادم، وای حسین وای آغلار

اوْغلۇنۇن عزاسینده، غملی ماجراسینده

آغلار اؤز آناسی، آغلار اؤز آناسیدل دۇلۇر بۇ آیدا، وصف-ی-غم‌فزادور

هر یانا باخێرسان، مجلیس-ی-عزادور

وار اساس-ی-ماتم، هر طرف قرادور

قاره‌پوش اوْلۇب عالم، شیعیان دۇتۇب ماتم

واردێ غم اساسی، واردێ غم اساسیاؤزگه عالم اوْلمۇش، بۇ مه-ی-عزاده

چوْخ اسیر نسیم-ی-درد-وْ-غم فضاده

نغمه‌ی-ی-حسینی، واردێ کربلاده

قان اوْلۇب بۇ آی دیل‌لر، تئشنه لب سوْلۇب گۆللر

قالمایێب صفاسی، قالمایێب صفاسیاوْلسا هانسێ یئرده، گر حسین صداسی

گلسه هانسێ ائوده‌ن، وای حسین صداسی

یوْل سالار اوْ بزمه، فاطیمه آناسێ

سسله‌نر حسینیم وای، نور-ی-دوعئینیم وای

سینه‌ده نواسی، سینه‌ده نواسیفاطیمه سێزێلدار، گؤزده قان‌یاش آغلار

عاریضه آخار چۆن، اشگی بیرباش آغلار

سس وئره‌ر بتوله، جومله داغ داش آغلار

غم آشێب داشێب باشدان، هئی گلیردی داغ داشدان

وای حسین صداسی، وای حسین صداسیاوْخ آتارلا سقّا، اۆسته دسته-دسته

ائیلییه‌رله ساقی، جامینی شیکه‌سته

قوْللارێن سالارلار، نهر-ی-علقم اۆسته

جان وئره‌ر فرات اۆسته، تئشنه لب اوْ دل خسته

سینه‌ده یاراسێ، سینه‌ده یاراسێشاه-ی-دین الینده، شیرخواره اصغر

تئشنه‌لب سوْلار چۆن، غۆنچه‌ی-ی-گۆل-ی-تر

اوْخ بیچه‌ر اوْ نازیک، حلقینی سراسر

قان دۇرار دوداقێنده، شاه-ی-دین قۇجاغینده

جان وئره‌ر بالاسێ، جان وئره‌ر بالاسێدوْغرار اهل-ی-کوفه، اکبر-ی-جوانی

نه جوان، نه اکبر، لئیلی‌نین توانی

قانێ گۆلشن ائیله‌ر، دشت-ی-نئینوانی

زولفه قان یاخار لئیلا، اکبره باخار لئیلا

دیلده وای بالاسێ، دیلده وای بالاسێچوْخ یارا وۇرارلار، قاسم-ی-جوانه

کاکُلین بوْیارلار، ظۆلم الیله قانه

آغلایار آناسێ، گۆنده یانه-یانه

سسله‌نر جاوانیم، سینه ده توانیم

چوْخ اوْلان یاراسێ، چوْخ اوْلان یاراسێاوج ائده‌ر سپهره، آه-وْ-وای-ی-زینب

نئینوانی چۇلقار، چوْخ نوای-ی-زینب

هم اوْلار آناسێ، همصدای-ی-زینب

سسله‌نر قێزێن زهراء، سس سسه وئره‌ر زهرا

سینه ده نواسی، سینه ده نواسیقوْشار: تبریزلی تائب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

گلمیشیک تشت آپاراق، سۇ تؤکۆب ائحسان ائلییه‌ک کـــربــلا

گلمیشیک تشت آپاراق، سۇ تؤکۆب ائحسان ائلییه‌ک کـــربــلا

گلمیشیک تشت آپاراق، سۇ تؤکۆب ائحسان ائلییه‌ک

کـــربــلا تئشنـه‌لـرین یــاد ائـدیــب، افغــان ائـلییــه‌کآغــلایـاق قـاسیمـه، عبّـاســه علـــی اصـغـــره بیـــز

چــون عــزادارێـق حـۆسئینــه، هـم علـی اکبــره بیـز

ســوزش-ی-قلبلــه نـالــه ائــده‌ک اوْل ســروه‌ره بیــز

شور-ی-عئشقیله حۆسئن وای دئییب افغان ائلییه‌ک

بیلیسیــز شیعـــه بــۇ آی مــاه-ی-محــرّم آیــێ‌دێــر

مــوسئم-ی-شــور-وْ-نـوا، ائتمـه‌گـه ماتــه‌م آیــێ‌دێر

جوش ائده‌ر خون-ی-حۆسئن، شیعه‌لرین غم آیێ‌دێر

سس چکیب شـوره گلیـب، نـوحـه-وْ-فـریاد ائلییـه‌کقۇرۇیـان لبلـه‌ری یاده سـالێـن ائـی شیعـه اوْلان

تؤک یـۆزه گؤزیاشێـوێ شـوره گلیـب ائیلـه فغـان

سۇ قضایاسێ حۆسئینین اۆره‌گین ائیله‌دی قـان

بیزده بۇ بزمده، چشـم-ی-تری گیـریـان ائلییـه‌کساخلاما ال باشۇوا وۇر، بۇ حۆسئن ماته‌میدیر

آغلا قان، شور-وْ-نوا ائت، بۇ حۆسئن ماته‌میدیر

هر طره‌ف آه-وْ-فغاندیر، بۇ حۆسئن ماته‌میدیر

ارزیشی یوْخدۇ کی جانێن، اوْنا قۇربان ائلییه‌کواحۆسئینا دییه‌ریـک، چاک-ی-گریبان ائلــه‌ریـک

سینـه زنجیـر وۇرۇب، قـلبیمیـزی قـان ائلـه‌ریـک

شور-ی-آفاقه سالێب، گریه-وْ-سـوزان ائله‌ریـک

یئـری وار حـالێمێـزێ بــۇردا پـریشـان ائـلییـه‌کقوْشار: اردبیللی گلچین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

گلمیشـه‌م فغـانـه، یانـه- یانـه عمّه گؤزله‌ریم ساتاشدێ، خئیزه‌رانه

گلمیشـه‌م فغـانـه، یانـه- یانـه عمّه گؤزله‌ریم ساتاشدێ، خئیزه‌رانه

گلمیشـه‌م فغـانـه، یانـه- یانـه عمّه

گؤزله‌ریم ساتاشدێ، خئیزه‌رانه عمّه

عمّـه بیر علاج ائیلـه

بۇ یزیده سن سؤیله

وۇرماسێن بابامێ(2)

قلبیم اوْدلانێبدێر، آته‌ش-ی-فراقـه

کیم وۇرار بۇ نوعی، خئیزه‌ران دوْداقه

گؤزله‌ریم فدا اوْل، قان آخان دوْداقه

یانمێشام فراقیندان

قان آخێر دوْداغێندان

وۇرماسێن بابامێ(2)

ظۆلم‌ ایله‌ن تالاندێ، خانمانیم عمّه

قانینه بوْیاندێ، باغبانیم عمّه

یاندێ ظۆلم الیله، آشیانیم عمّه

طشت-ی-زرده قان داشدێ

فاطیمه باشێن آشدێ

وۇرماسێن بابامێ(2)

وئر ایجازه عمّه، بۇ غریب-وْ-زاره

یالوارێم یزید-ی-شوم-ی-بد شوعاره

بۇ شیرین زبانه، ائیله‌سه نیظاره

ظۆلم ایله بئله دۇرماز

شاهه خئیزه‌ران وۇرماز

وۇرماسێن بابامێ(2)

سیننیم آزدێر عمّه، غرق-ی-نیسگیله‌م من

کشتی-ی-بلایه، امن ساحیله‌م من

رحم ائده‌ر دانێشسام، چون شیرین دیله‌م من

گؤرسه زۆلفیمی افشان

رحم ائده‌ر اوْ بی‌ایمان

وۇرماسێن بابامێ(2)

خئیزه‌ران اوْ باشێ، سالدێ پیچ-وْ-تابه

گلدی آیرێ غوصصه، بۇ دیل-ی-کبابه

گؤزله‌رینی آچدێ، باخدێ بیر روبابه

یاندێ قلبیمیز یاندێ

لبله‌ری دوْلۇ قاندێ

وۇرماسێن بابامێ(2)

قوْشار: محمّد تقائی اردبیلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

چون عرش-ی-زین اۆسته‌ن دۆشۆب، سققای-ی-مظلومان یئره گـویـا نـــزول

چون عرش-ی-زین اۆسته‌ن دۆشۆب، سققای-ی-مظلومان یئره گـویـا نـــزول

چون عرش-ی-زین اۆسته‌ن دۆشۆب، سققای-ی-مظلومان یئره

گـویـا نـــزول ائیـلــوب اوْ دم گـــؤیـــده‌ن مــه-ی-تـابــان یــئــرهاوْلـدۇ علــه‌م تــک سـرنیـگـون، نـوبـاوه‌ی-ی-شـاه-ی-نجـف

دؤور-وْ-بـریــن اهـل-ی-جفـا، ائیلـوب ایحـاطــه صــف‌بـه‌صـف

اؤلدۇ خده‌نگ-ی-دۆشمه‌نه، ظۆلمیله گۆل جیسمی هده‌ف

زخم-ی-شریفینـده‌ن آخـۇب، جئیحـون کیمـی القـان یئـره

یالقـۇز گـؤرۆب اوْل سـروه‌رین، اطـرافینـی آلـدێ صفوف

از بس یارالێ جیسمینـه، وۇردێ گـروه-ی-کیـن سیـوف

تحـریـر ائـدوبلـه پئیکـه‌رین، شمشیـریلـه مثـل-ی-حروف

گـویـا دۆشـۆب قورآنـیـده‌ن، بیر صفحــه‌ی-ی-قـورآن یئـرهسرو-ی-قدّی طوبیٰ کیمی دۆشمۆش یئر اۆزره چاک-ی-چاک

مـردانــه راه-ی-عئشـق ده، اوْلمــۇش وجــودی زیـب-ی-خاک

زخـم-ی-وجـودینـده‌ن اوْلــۇب جـاری اوْ دشتـه؛ خــون-ی-پاک

قانیلــه ثـبـت-وْ-ضبـط اوْلــــۇب، تا آیــــه‌ی-ی-قــــورآن یئــــرهبـی‌تـاب-وْ-بـی‌طـاقـه‌ت گـؤرۆب، تاپـدێ جیسـاره‌ت کـوفییـان

مــوج ائتــدی دریــا تــک اوْ دم، اهـــل-ی-جفـا؛ پیر-وْ-جــوان

دگـدی زبــس اوْل ســروه‌ره، شمشیــر-وْ-تیـر-وْ-خـونفیشان

قان قطره‌سی گۆل جیسمیده‌ن، گۆل تک اوْلۇب خندان یئرهاوْن یئتـدی کـافـر کیـن ایلـه، چکـدی بئلینـده‌ن خنجـه‌رین

ایقدام ایدوبله کسمه‌گه، باشێن سۇسۇز اوْل سروه‌ریـن

ظۆلمـه‌ت کیمـی اوْل مـَه‌وشیـن آلـدێ عـدو دؤور-وْ-بـریـن

آز قـالـدێ جـور-وْ-ظـۆلمـده‌ن، دۆشسۆن اوْ گۆن لرزان یئرهسمـت-ی-خییـامـه یـۆز دۇتـۇب حسـره‌تلـه اوْل کان-ی-وفا

نطق-ی-گؤهه‌ر بارین آچۇب، عرض ائتدی «ادرکنی اخا»

یئتـدی خییــه‌مــده اوْل زامـان، سمـع-ی-ایمـامـه بـۇ صـدا

اشـگ-ی-بصـر بـاران کیمـی، تـؤکـدی شـه-ی-دؤوران یئرهسورعه‌تله چێخدێ خئیمه‌ده‌ن، مئیدانه یۆز قوْیدێ اوْ شاه

نـه نـوع تـاپـدێ قــارداشێـن، اوْل پـادشــاه-ی-کـم سیپـاه

قان لخته‌سی دۇتمۇش یۆزین، ابر ایچره گویا قرص-ی-ماه

بی‌صبر اوْلۇب تا زین ایده‌ن، دۆشدی شه-ی-عطشان یئرهآلـدێ دیـز اۆسـته باشێنێ، اوْل معده‌ن-ی-جود-وْ-کـرم

فـرمـاییـش ائیلـوب یـا اخـا، هیجـروندا اوْلـدۇم قدّی خم

بـی‌صبــر-وْ-بــی‌آرام ائـدیـب، اولاد-ی-اطهــاری بـۇ غـم

جاری ائده‌رلر گـؤز یاشێـن، هیجرونـدا چـون بـاران یئــرهبۇ زاییـره لوطـف ائـت شـهـا، عبّـاسـۆوه اوْلمـۇش دخیل

بۇ حاضیرین بزم‌ایلـه عقبـاده، قێـل اجـریـن {سن} جــزیـل

ایستـه گـلاخ بـۇ جمعیـلــه اوْل روضــه‌ی-ی-پاکـه بـۇ ایـل

تا سجده‌ی-ی-شوکر ایتماقا بیز یۆز قوْیاخ بیر آن یئـرهقوْشار: اردبیللی زایر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

ای شیعه‌لر بۇ آیدا، گؤیله‌ر حسینه آغلار عرش-ی-خدا

ای شیعه‌لر بۇ آیدا، گؤیله‌ر حسینه آغلار عرش-ی-خدا

ای شیعه‌لر بۇ آیدا، گؤیله‌ر حسینه آغلار

عرش-ی-خدا تزلزل، ائیله‌ر حسینه آغلارگر آغلاماق کی مومکون، ذات-ی-خدایه اوْلماز

ور مومکون اوْلسا ناله، ائیله‌ر حسینه آغلارمسجدلره چکیب‌لر، بۇ آیدا قاره یکسر

بۇ آیدا مسجد-وْ-هم، منبر حسینه آغلار

یئر اۆسته داغلارا باخ، یکسر باشێ دۇماندێ

گویا سالێبدێ قاره، داغلار حسینه آغلارهر یئرده هر چمنده، بولبول گلیر نوایه

کرب-وْ-بلانی یادی، ائیله‌ر حسینه آغلاریئرده‌ن آخان اوْلۇرلار، گویا کی گؤز یاشێدێ

هفت زمین ناله، ائیله‌ر حسینه آغلارگۆلزار-ی-مصطفی‌نی، بۇ آیدا سوْلدۇرۇبلار

پژمُرده حاله قالدێ، گۆل‌لر حسینه آغلارشمس‌الضّحا بۇ آیدا، غرق‌الدُجا اوْلۇبدۇ

اوْلمۇش خسوف؛ ماه-ی-انور حسینه آغلاریۆز مین نفر جمع اوْلدۇ، تا اؤلدۆره حسینی

راوی دئییر تامامی، لئشگه‌ر حسینه آغلارگلدی اوْ شئمر-ی-کافر، اؤلدۆرمه‌گه حسینی

گؤردۆ اوْغۇل آناسێ، اطهر حسینه آغلارگؤرجک اوْ حالی زینب، یۆز قوْیدۇ قتلگاهه

اخا-اخا دلینده، ازبر حسینه آغلارگئچ پرده‌لی آماندێ، «سیّد» قلم دایاندێ

عرش-ی-خدا تزلزل، ائیله‌ى حسینه آغلارقوْشار: سیّد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

گینه بۇ آی حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم

گینه بۇ آی حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم

گینه بۇ آی حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندیگلدی مه-ی-مصیبت، عالم هامێ قان آغلار

اهل-ی-عزا تماماً آهیله سینه داغلار

گیریان اوْلۇب فلک‌لر، گؤیده ملک‌لر آغلار

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندیحیله ائدیب حسینی آلدێ اوْ قۇم آرایه

گۆل جیسمینه دگیبدی دؤرت مین دئییرله یاره

چوْخ غم یئتیب اوْ گۆنده، زهرای-ی-مصطفیٰ‌یه

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندیزهراء گئییبدی قاره، ماتم دۇتۇب حسینه

حسین- حسین دییه‌ر چوْخ، آغلار اوْ نور-ی-عئینه

سنده گل آغلا شیعه، اوْل شاه-ی-مشرقینه

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندیاولاد-ی-هاشیمیه بۇ آی شهید اوْلۇبدۇ

سقّای-ی-کربلانین مشگینه قان دوْلۇبدۇ

آهو صفت حَرملر، بۇ آی گۆل تک سوْلۇبدۇ

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندیروز-ی-جزا اوْلۇنجا، آرتار بۇ آیدا غملر

علّت بۇدۇر بۇ آیدا، تئشنه اؤلۆب اوْ سرور

بیرده خیامه گلدی نعش-ی-«علی اکبر»

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندییاز بۇ کلامی «سیّد» سن نوحه-وْ-نوا ائت

آل مطلب‌ون حسینده‌ن بۇ دردیوه دوا ائت

تأخیری ائتمه ایندی، بزم-ی-عزایه دۇر گئت

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندیقوْشار: سیّد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

غــم کـاروانـی یئتــدی، صحــرایــه کـربـلایـه اسب-ی-حسین دایاندێ، گلدی

غــم کـاروانـی یئتــدی، صحــرایــه کـربـلایـه اسب-ی-حسین دایاندێ، گلدی

غــم کـاروانـی یئتــدی، صحــرایــه کـربـلایـه

اسب-ی-حسین دایاندێ، گلدی اوْ دم نوایهوار آلتێ آت روایت، ائتدی عوض اوْ چؤلده

بیربیر گلیب دایاندێ، دۇردۇ اوْ گۆن اوْ یئرده

آثار-ی-وحشت اوْلدۇ، ظاهیر اوْ پُر خطرده

گویا اوْ گۆن یئتیشدی سلطان-ی-دین مینایهائندی حسین آتێندان، اوْ ارض-ی-نئینوایه

قالخێب اوْتۇردۇ بیر توْز، اوْ صورت-ی-صفایه

بنزه‌ردی گۆل جمالی، گویا دۇتۇلمۇش آیه

گؤرجک اوْ حالی کلثوم گلدی اوْ دم صدایهعرض ائتدی ای برادر بۇ توْز نه توْزدۇ قوْندۇ

گۆلزار-ی-گۆل جمالون گویا خزانه دؤندۆ

لاله صفت بۇ قلبیم یاندێ کبابه دؤندۆ

عئشقون منی حسین جان سالدێ غم-ی-بلایهفرماییش ائتدی باجێ صبر ائیله سن بۇ حاله

بۇ توْز اؤلۆم توْزۇدۇ، اگله‌شدی گۆل جماله

صبر ائت باجێ سن ایندی ائتمه فغان-وْ-ناله

«قالو بلیٰ» گۆنۆنده عهدیم بۇدۇر خدایهامر ائتدی ای حسینه سردار اوْلان ابوالفضل

اُمّت یوْلۇندا قوْلسۇز، قۇربان اوْلان ابوالفضل

ای تئشنه «اهل-ی-بئیت»ه سقّا اوْلان ابوالفضل

نصب ائت حَرم خیامین، بۇ دشت-ی-پُربلایهآگاه اوْلۇن بۇ دشتین چوْخ-چوْخ بلاسی واردۇر

گلمه‌ز حسابه ظۆلمی جور-وْ-جفاسی واردۇر

قۇربانلارێم کسیلسه، یاخشێ صفاسی واردۇر

کــرب-وْ-بـلا خـــلیلـــی آمـــاجــــدۇر بـــلایــــهبۇ دشت-ی-پُر خطر ده قانێمێ منیم تؤکه‌رله‌ر

بۇ سینه‌مه اوْ گۆنده یئتمیش بیر داغ چکه‌رله‌ر

جدّیم خبـر وئریبدیـر، بـۇ یئـرده دفـن ائده‌رلــه‌ر

اؤز ایختیـاریــم ایلـه وئــرره‌م ریضــا قضــایــهبیرده اوْ «سیّد»ین چوْخ، گلمه‌ک خیالی واردێ

صحرای-ی-کربلانی گزمک خیالی واردێ

شیش گۆشه قبر-ی-پاکی، گؤرمک {اؤپمه‌ک} خیالی واردێ

گؤرسه اوْ توْزلۇ قبری، دردی یئته‌ر دوایهقوْشار: سیّد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥
ناراحتناراحت
♥çəkavək چَـــکـــــآوَک♥

گلین عزیزان اۆره‌ک اوْلۇب قان گینه حسین‌ین عزاسی

گلین عزیزان اۆره‌ک اوْلۇب قان گینه حسین‌ین عزاسی

گلین عزیزان اۆره‌ک اوْلۇب قان

گینه حسین‌ین عزاسی گلدی

حسینه قۇربان اؤله‌نده عطشان

باشێنێن اۆسته، آناسێ گلدیگل ائی حسین‌چی، بیر ایل دئییردون

محرّم اوْلسۇن، محرّم اوْلسون

چکیلدی عرشه، حسین قاراسی

عزایه قلبون، مصمّم اوْلسوندئنه‌ن حسین وای،‌غریب آقام وای

سنه عزاده، غم همدم اوْلسون

اۆره‌کده دردین، کیم ائتدی ایظهار

اوْنا حسین‌ین، دواسی گلدیبۇ آیدا یاران، بلا چؤلینده

علی-وْ-اکبر، جهاده گئتدی

وئریلدی زینت، ذبیح-ی-زهراء

قتیل اوْلۇنسۇن، میناده گئتدی

تاپێب شهاده‌ت، اوْ گۆن میناده

خییامه جیسمی، عباده گئتدی

حسین بۇیۇردۇ، دئیین آنایا

خییامه زیبا، بالاسێ گلدیبۇ آیدا گؤردۆ، سۇسۇزلار آغلار

گؤتۆردۆ مشگ-وْ-لوا ابالفضل

گئدیب فراته، وۇرۇبدۇ پرچم

سۇسۇز چێخێبدێر، آقا ابالفضل

دۇرۇبدۇ یوْلدا، گلنده اعداء

گؤرۆبدۆ قولدان، یارا ابالفضل

دئدی آقام گل، یێخێلدێ نوکر

هرایه فۇرا"، آقاسی گلدیبۇ آیدا شیعه، سۇسۇزلۇغۇندان

علی-وْ-اصغر، دوْداغێ یاندێ

گئدیب سۇ آلسێن، اوْ گۆن عدوده‌ن

وۇرۇلدۇ پئیکان، قانا بوْیاندێ

سۆزۆلدۆ گؤزله‌ر؛ میناده غملی

بالا قۇجاقدا، آنا دوْلاندێ

بتول-ی-اطهر، آچێبدێ معجر

حسینه جان-جان، صداسی گلدیبۇ آیدا قاسیم، گئدیب جیداله

آناسێ آغلار، دالێجا قالدێ

تؤکۆلدۆ اعدا، آرایا آلدێ

چمنده گۆل تک، سوْلۇب سارالدێ

یئتیشدی داده، اؤله‌ن چاغێندا

باشێن دیز اۆسته، عموسی آلدێ

آناسێ اوْل دم، ائده‌نده دیدار

الی اۆره‌کده، نواسی گلدیقوْشار: معزّی اردبیلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید