لحظه  بروز رسانی 
سیده سعیده تمجیدی ارم ساداتی
سیده سعیده تمجیدی ارم ساداتی

عاشقانه زندگی کن ‏خوشبختى جایش

عاشقانه زندگی کن ‏خوشبختى جایش

عاشقانه زندگی کن

‏خوشبختى جایش

‏همینجاست کنار تو ...

‏نگذار

‏زندگى از مقابل

‏چشمانت بگذرد

‏و تو فقط

‏نظاره گرش باشى

‏زندگى را زندگى کن ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید