لحظه  بروز رسانی 
afshin
شادشاد
afshin

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی مراسمات ترحیم

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی مراسمات ترحیم

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی
مراسمات
ترحیم. سوم .هفتم.سالگرد.یادبود.اربعین.مراسمات بهشت زهرا
وکلیه مراسمات مذهبی.سنتی.عرفانی
خواننده عرفانی خوان.خواننده دشتی خوان. گروه تواشی مداح روضعه .قاری قران و همراه با سیستم صوت
نمونه در تلگرام.
هماهنگی مراسمات کشاورز
09195729616    09125729113

مشاهده همه ی 1 نظر
afshin
شادشاد
afshin

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

به همراح مداح مذهبی.آوازی .قاری قرآن و سیستم صوت

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

کشاورز 0939613952-09195729616

مشاهده همه ی 4 نظر
afshin
شادشاد
afshin

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

 

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

به همراح مداح مذهبی.آوازی .قاری قرآن و سیستم صوت

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

کشاورز 0939613952-09195729616

مشاهده همه ی 1 نظر
afshin
شادشاد
afshin

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

به همراح مداح مذهبی.آوازی .قاری قرآن و سیستم صوت

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

کشاورز 0939613952-09195729616

مشاهده همه ی 1 نظر
afshin
شادشاد
afshin

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

به همراح مداح مذهبی.آوازی .قاری قرآن و سیستم صوت

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

کشاورز 0939613952-09195729616

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afshin
شادشاد
afshin

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

به همراح مداح مذهبی.آوازی .قاری قرآن و سیستم صوت

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

کشاورز 0939613952-09195729616

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afshin
شادشاد
afshin

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

  با سلام اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

به همراح مداح مذهبی.آوازی .قاری قرآن و سیستم صوت

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

کشاورز 0939613952-09195729616

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afshin
شادشاد
afshin

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

 

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

هماهنگی مجالس  کشاورز

 کشاورز 0939613952-09195729616

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afshin
شادشاد
afshin

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

 

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

هماهنگی مجالس کشاورز

 کشاورز 0939613952-09195729616


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afshin
شادشاد
afshin

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

    با سلام اجرای مراسم با سازهای

 

 

با سلام

اجرای مراسم با سازهای عرفانی دف نی 

مراسم جشن.عروسی مولودی. تولد. ولیمه

ترحیم.هفتم.سالگرد.یادبود و کلیه مراسمات مذهبی

ارایه کلیه سازهای سنتی 

(عضوانجمن هنرمندان و خانه موسیقی ایران)

نمونه کار حتما قبل برنامه داده میشود 

هماهنگی مجالس اقای کشاورز

اقای کشاورز 0939613952-09195729616

افشین کشاورز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید