لحظه  بروز رسانی 
afsoon7676
ناراحتناراحت
afsoon7676

در مقابل احساس منتو سکوتــــ می‌کنیمثل هر کس دیگرتو سکوت می‌کنی مثلدر مقابل احساس من
تو سکوتــــ می‌کنی
مثل هر کس دیگرتو سکوت می‌کنی 
مثل هر روز دیگر!
واژه می میرد، 
شعر می‌خشکد،
احساس من...
اشک می‌شود می‌افتد
و در سکوت تو، 
سکوت من،سکوتِ سردِ دنیای خاموشم، خاک می‌شود،
می پوسد !


Jodakonandeh-www.shabhayetanhayi.ir (18)
HDBaz_ir-12.png
Jodakonandeh-www.shabhayetanhayi.ir (18)
https://facenama.com/i/tmp/1393364948604141_large.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afsoon7676
ناراحتناراحت
afsoon7676

خالـــی تر از سکوتـــم انبــوهـی از ترانـــــــه به یــاد صبــح


خالـــی تر از سکوتـــم

انبــوهـی از ترانـــــــه

به یــاد صبــح روشــن امـــا ...

امیــد بـاطـل

شــب دائمــی سـت انگــار !bar44.gif
1422578504118030_orig.jpg
bar44.gif


https://facenama.com/i/tmp/1393364948604141_large.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
afsoon7676
ناراحتناراحت
afsoon7676

چـــون تـــو کــاری کـردی بـا دلـــم کـه بایـــد از تـــو بگـــذره 

چـــون تـــو کــاری کـردی بـا دلـــم

کـه بایـــد از تـــو بگـــذره  !


بــه ایـن نتیجــه میـرسـم

کــه تنهــایـــی از تـــو بهتــره  !


با اینکـــه هرشــب تا سحـر از غصــه خــوابــم نمیبـــره

شبـای غمگیـن لااقل تحملـش آسـونتــره  . . .redarrowline.gifMohsen-C2.jpg
redarrowline.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
afsoon7676
ناراحتناراحت
afsoon7676

میتوانم شــاد باشم راحــت است ! کافیست چشمانم را ببنـدم


میتوانم شــاد باشم

راحــت است !

کافیست چشمانم را ببنـدم و به خیــال بروم . . .bar44.gif
sms%20love%20va%20ziba.jpg
bar44.gif

https://facenama.com/i/tmp/1393364948604141_large.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
afsoon7676
ناراحتناراحت
afsoon7676

مــن مـی نـویســم و تـــو نمــی خـوانــی امــــا . .

مــن مـی نـویســم و تـــو نمــی خـوانــی

امــــا . . .

مخــاطــب کـــه تـــو بـاشــی

مــدیـونــم اگــر ننـویســم !bar44.gif
olesya_s_iii_by_yuliaspesivtseva-d638s5h
bar44.gif

https://facenama.com/i/tmp/1393364948604141_large.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afsoon7676
ناراحتناراحت
afsoon7676

دیگـــــــــــه بـــــاور کــــردن حــرفــــات آســون نیســت دیگـــــه زبـــون چشمـــاتــ
دیگـــــــــــه بـــــاور کــــردن حــرفــــات آســون نیســت


دیگـــــه زبـــون چشمـــاتــــــــــو نمـی فهــمم !Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (30)

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (30)

3101-ImageB.jpg

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (30)

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (30)مشاهده همه ی 5 نظر