لحظه  بروز رسانی 
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

بندِ دلِ من به لبخندهای تو بند است

بندِ دلِ من به لبخندهای تو بند است

بندِ دلِ من

به لبخندهای تو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم! ...🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nᴏʙᴏᴅʏ Cᴏᴜʟᴅ Eᴠᴇʀ RᴇᴘʟᴀᴄᴇU
Nᴏʙᴏᴅʏ Cᴏᴜʟᴅ Eᴠᴇʀ RᴇᴘʟᴀᴄᴇU

دوستت دارم به همین سادگی! با ذره ذره ی

دوستت دارم به همین سادگی! با ذره ذره ی
1

دوستت دارم
به همین سادگی!
با ذره ذره ی وجودم با تمام قلبم با هر دم و بازدم
...................................................................................................................
میخاستم اینوتقدیم توکنم دلیل خاصی نداره فقط چون دوسش دارم گفتم شایدتوهم دوسش داشته باشی{-41-}{-41-}

مشاهده همه ی 39 نظر
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

نشسته بودیم کنار ساحل. من گوش ماهی جمع میکردم و

نشسته بودیم کنار ساحل. من گوش ماهی جمع میکردم و

نشسته بودیم کنار ساحل.
من گوش ماهی جمع میکردم و
تو ارام میخواندی
ای که رفته با خود دلی شکسته بردی
این چنین به طوفان تن مرا سپردی
بوی دریا می آمد.
بوی آتش و بلال...
نم هوا موهات را تاب داده بود.
آب کف کرده و سرکش خودش را میرساند به پاهات که کم کم فرو رفته بودند توی دل شنهای شاد و طلایی...
نشسته ام همان جا. مشتی گوش ماهی جمع کردم مثلن برای پای گلدان خانه مان...
دریا دلش برای صدایت تنگ شده...
تو کجایی؟
که خیالت
زمانی
نمیکند
مرا
رها..

نظرات برای این پست غیر فعال است
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

هرچیزی را می شود تکذیب کرد جـــز بوی کسی کــه

هرچیزی را می شود تکذیب کرد جـــز بوی کسی کــه

هرچیزی را می شود تکذیب کرد
جـــز بوی کسی کــه دوستش داریــم ...
هرچیزی را می شود پنهان کرد جز قدم های کسی که درونمان حرکت می کند...
بر سر هر چیزی می شود جنگید جز عشق درونمون ..

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
مشاهده همه ی 3 نظر
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

قرارِ ما باشد روزهای آخر آبان درست در

قرارِ ما باشد روزهای آخر آبان درست در

قرارِ ما باشد روزهای آخر آبان
درست در ....... پاییز
کنارِ ناروَنِ پیرِ بن‌بستِ 'پرستو'
همانجا که عشــــق
از دست خدا رویِ زمین افتاد و
تا ابَــد در دِل آبان جا ماند...
ساعتت را کوک کن ب وقتِ ملاقــات
دیر نکنی جانم
من منتظــــرم...
منتظــــرم

نظرات برای این پست غیر فعال است