لحظه  بروز رسانی 
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

بشوی جلوه ی ماهم چه شود یاشودمست رخت چشم سیاهم

بشوی جلوه ی ماهم چه شود یاشودمست رخت چشم سیاهم

بشوی جلوه ی ماهم چه شود
یاشودمست رخت چشم سیاهم چه شود

زیرگیسوی پریشان زسرشوق وصال
بکنی دیده ی خودغرق نگاهم چه شود

پشت صدپرده نهان گشته اگرماه رخت
یک نظرجلوه کنی برسرراهم چه شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

عشق پاڪــم عشق یعنےخواب باشے،بوسه بیدارت ڪند

عشق پاڪــم عشق یعنےخواب باشے،بوسه بیدارت ڪند


عشق پاڪــم
عشق یعنےخواب باشے،بوسه بیدارت ڪند
یاربا چشـم خمار ومست تب دارت ڪند

عشق یعنےشب برایت شمع روشن میڪند
آن لباسےڪه دلت میخواست راتن میڪند

عشق یعنےبوسه هاے دزدڪے درڪوچه ها
پایِ ڪوه ودست هاےقرمز از آلوچه ها

عشق یعنےیڪ نسیم آن روسرے راشل ڪند
ناگهان هم غیرت مردانه ے او گل ڪند

عشق یعنے هرڪجا باهم همیشه تا ابد
تا ته دنیا تورا هرجا ڪه خواهد میـبرد

عشق یعنے بوسه، باران،خنده وگاهے بغل
عشق یعنےخاطره، دفتر، قلم... یعنے غزل ♥️♥️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

‏توی زندگی هرکسی، فقط یکبار پیش میاد که یکی،

‏توی زندگی هرکسی، فقط یکبار پیش میاد که یکی،

‏توی زندگی هرکسی، فقط یکبار پیش میاد
که یکی، به اسم کوچیک صدات کنه
و تو دلت بخواد هزاربار اسمت رو با صدای اون بشنوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

خیلی که دوستت داشته باشم باور را به خانه‌ات می‌آورم

خیلی که دوستت داشته باشم باور را به خانه‌ات می‌آورم

خیلی که دوستت داشته باشم
باور را به خانه‌ات می‌آورم
تا باقی عمر را بی عشق به سر نرسانی

رج به رج دوست داشتن را
در بند بند وجودت فتح می‌کنم
تا صدای پای رفتنی‌ها
از دل پرآشوبت خالی شود

خیلی که دوستت داشته باشم
غزل زندگی را برایت می‌خوانم
تا فکر پرواز، بال‌های افتاده‌ات را
دوباره راهی آسمان‌ها کند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت

محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت


محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت..
میخواهمت برای خودم
برای جهانی که با آنهمه بزرگی پیشِ چشمانِ تو
پیش پاترین اتفاق است.
میخواهمت تا از یادم نرود
زیباترین معنای زندگی را،
میخواهمت بی هراس تراز همیشه برای همیشه ی عمر.
برای خلوت ترین کنجِ تنهایی،
برای خانه ی کوچکم که با حضور تو هیچگاه
از مِهر خالی نمیشود،
برای عشقی که تنها با تو پابرجاست.محبوبِ من ،
من نه یک بار که بارها میخواهمت
با هر لبخند با هر نگاه با هر تپش من بازهم،
بازهم بی تاب تر از همیشه میخواهمت...

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

بگذار پاییز به خیالش برگریزان کند هراسی نیست .

بگذار پاییز به خیالش برگریزان کند هراسی نیست .

بگذار پاییز به خیالش برگریزان کند هراسی نیست ..
. آنقدر دوستت دارم که چهار فصل از چشم‌هایم نمی‌افتی 🍃 🌺

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

کیستی که من جز او نمی بینم و نمی یابم

کیستی که من جز او نمی بینم و نمی یابم

کیستی که من جز او
نمی بینم و نمی یابم
دریای پشت کدام پنجره ای؟
که اینگونه شایدهایم را گرفته ای
زندگی را دوباره جاری نموده ای
پر شور
زیبا
و
روان

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود نقش او در چشم

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود نقش او در چشم

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود نقش او در چشم ما هر روز خوش‌تر می‌شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

پاییز. شعری ست که دست های من و " تو "

پاییز. شعری ست که دست های من و " تو "

پاییز... شعری ست که دست های من و " تو " قافیه ی آخر آن می شود سخت و محکم و گرم عاشقانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید