لحظه  بروز رسانی 
alireza moradian{مدیر پاتریک}
شیطونشیطون
alireza moradian{مدیر پاتریک}
پست شماره 149033771 از alireza moradian{مدیر پاتریک}

{-4-}

مشاهده همه ی 6 نظر
alireza moradian{مدیر پاتریک}
شیطونشیطون
alireza moradian{مدیر پاتریک}

همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو

همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو

همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو

بالو پرم تو همسفرم تو بیش و بسم تو

گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو

شعرو سرودم بود و نبودم قند و عسل تو

نغمه ی سازم محرم رازم از روز ازل تو

بی تو خموشم با که بجوشم جفت تنم تو

خسته و عریان پیش غریبان پیرهنم تو

گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو

شعرو سرودم بود و نبودم قند و عسل تو

نغمه ی سازم محرم رازم از روز ازل تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza moradian{مدیر پاتریک}
شیطونشیطون
alireza moradian{مدیر پاتریک}

یه قبله پشت چشماته / که مغناطيس ُ رد کرده شباي

یه قبله پشت چشماته / که مغناطيس ُ رد کرده شباي

یه قبله پشت چشماته / که مغناطيس ُ رد کرده
شباي قبل تو بايد / به اين تقويم برگرده
کنار قلب تو مثل ِ / يه مَردم رو به خوشبختي
تو احساسي بهم ميدي / شبيه ِ غيرت ِ تختي
تو مي پوشوني موهاتو / غروب غنچه وا ميشه
يه مرد از دامن پاکِت / طرفدار ِ خدا ميشه
به عشقم مرهمي خانوم / مثه گلدسته و کاشي
فداي اون حَياتونَم / خانومي که شما باشي
ميدونم گاهي از دستم / شبا با بغض ميخوابي
نمي فهمم چي کم داري /چرا انقدر بي تابي
ازم بگذر اگه راحت / نگفتم دوستت دارم
اگه غمگين بشي از من / گره ميفته تو کارم
چه معموليه رفتارم / کنار قلب خوش نامت
ولي باور بکن خانوم / هنوزم سخت ميخوامت

مشاهده همه ی 1 نظر
alireza moradian{مدیر پاتریک}
شیطونشیطون
alireza moradian{مدیر پاتریک}

خدایا قسمتمون کن چقدر شکرت کنیم

خدایا قسمتمون کن چقدر شکرت کنیم

{-47-}خدایا قسمتمون کن چقدر شکرت کنیم{-59-}

مشاهده همه ی 6 نظر
alireza moradian{مدیر پاتریک}
شیطونشیطون
alireza moradian{مدیر پاتریک}

هموطنان لر خدا قوت؟؟!!!؟؟؟!!!

هموطنان لر خدا قوت؟؟!!!؟؟؟!!!

هموطنان لر خدا قوت؟؟!!!؟؟؟!!!{-18-}

مشاهده همه ی 6 نظر