لحظه  بروز رسانی 

ته صف بودم. به من آب نرسید. بغل دستی‌ام لیوان


ته صف بودم. به من آب نرسید.

بغل دستی‌ام لیوان آب را داد دستم.

گفت: من زیاد تشنه نیستم. نصفش را تو بخور

فرداش شوخی شوخی به بچه‌ها گفتم از فلانی یاد بگیرید؛

دیروز نصف لیوانش را به من داد.

یکی گفت: لیوان‌ها همه‌اش نصفه بود ...

عطر سوسن
مشاهده همه ی 6 نظر

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ . ﺍﻟﮑﯽ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﺩﻋﻮﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﻗﺎ

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ... ﺍﻟﮑﯽ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ....
ﺩﻋﻮﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺁﻗﺎ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ( ﻉ) ﺭﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺖ: ﺁﻗﺎﯼ ﻗﺼﺎﺏ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻩ !
ﻗﺼﺎﺏ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﻻ
ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ( ﻉ)
ﺁﻗﺎ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺭﻓﺖ
( ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻼﻓﺖ)
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﮐﯿﻮ ﺯﺩﯼ؟ !
ﻗﺼﺎﺏ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺯﺩﻣﺶ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ (ﻉ )ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻗﺼﺎﺏ ﺳﺎﺗﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭﺩﺳﺘﺸﻮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ
ﮔﻔﺖ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ
( ﻉ) ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺟﯿﮕﺮﺷﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ؟؟؟
ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ( ﻉ)ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :
ﺑﺎﻫﺮﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻦ
ﻣﯿﺰﻧﯽ !!!!
ﺟﯿﮕﺮ ﺩﺍﺭﯼ نشر بزن....ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ
ﻣﺘﻨﺎﯼ ﭘﺴﺘﺘﻢ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ ....

مشاهده همه ی 79 نظر
NADIA
خوشتیپخوشتیپ
NADIA

هر کی بازنشر کنه ان شاءالله به هر چی می خواد

هر کی بازنشر کنه ان شاءالله به هر چی می خواد برسه.img src=مشاهده همه ی 16 نظر
matin 2833
matin 2833

وُی وُی !

ax khandedar radsms74 عکس های خنده دار و جالب آذر ماه 92

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید