لحظه  بروز رسانی 
ahmad
ahmad
پست شماره 320273154 از ahmad

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MAHAN
MAHAN
پست شماره 320273076 از MAHAN

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین
امین

هرچقدر که می توانید سفرکنید،چیزهای جدید یادبگیرید کتاب

هرچقدر که می توانید سفرکنید،چیزهای جدید یادبگیرید کتاب

هرچقدر که می توانید سفرکنید،چیزهای جدید یادبگیرید

کتاب بخوانید،یاد بگیرید از زندگی راضی باشید

ایمان داشته باشید.همین ها شما را در مسیر خوشبختی قرار خواهد داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین
امین

چیزهایی را که قادر به تغییر نیستی بپذیر

چیزهایی را که قادر به تغییر نیستی بپذیر


چیزهایی را که قادر به تغییر نیستی بپذیر

و برای تغییر هر آنچه می توانی تمام تلاشت را بکن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید