لحظه  بروز رسانی 
sara
sara

trol_jadid_www.Patugh.ir-22

مشاهده همه ی 4 نظر
sara
sara

97315093290480793805

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
sara

“گیش” چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صدای مشت تو فیلمای هندی!!! :|

دیگه اینو نشنیده بودین⊙﹏⊙

مشاهده همه ی 3 نظر
sara
sara

خاله ام دبیر ادبیاته،یه روز رفتم کمکش برای تصحیح ورق امتحانی

خاله ام دبیر ادبیاته،یه روز رفتم کمکش برای تصحیح ورق امتحانی بچه ها.
رسیدم به این سؤال:معنی بیت زیر را به نثر روان بنویسد:
“طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت… به در آی تا ببینی طیران آدمیت”
پسره معنی کرده:ته ران مرغ را دیدی و شهوتی شدی،
ته ران انسان را ببینی چکار میکنی!!؟؟
من….
خاله ام
دبیر فدراسیون ادبیات
آخه از کجاش درآورده این معنی رو!؟!؟

مشاهده همه ی 3 نظر
پـــــوریِِِِِـــا
پـــــوریِِِِِـــا

اینجا کاخ سعدآباد یا نیاوران نیست!! تصاویر زیر مربوط به صحن

اینجا کاخ سعدآباد یا نیاوران نیست!!
تصاویر زیر مربوط به صحن های جدیدحرم امام خمینی (ره) است که سایت جماران متعلق به موسسه تنظیم و نشر آثار امام منتشر کرده است
.

برای کسی کاخ ساختید که یک موی کوخ‌نشینان را به کاخ‌نشینان نمی‌داد!
برای اینکه مجبورنباشیم مثل امام ساده زیست و کوخ نشین باشیم
امام رامثل خودمان اشرافی و کاخ نشین میکنیم!

مشاهده همه ی 693 نظر
مهدي
آروم و عادیآروم و عادی
مهدي

bae983312daa92e6e15b35ccb0c12dab-425

مشاهده همه ی 5 نظر
omid
ناراحتناراحت
omid

ﺧﺒﺮ 270 ﺷﻬﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪه ايد؟

ﺧﺒﺮ 270 ﺷﻬﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ
ﺷﻨﯿﺪه ايد؟

175 ﻏﻮﺍﺹ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ.

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺷﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯼ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻧﯿﺰ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ نيروهايﻋﺮﺍﻗﯽ!!!
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩاند.

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ، ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯼ، ﺍﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ؟!!!

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ؟ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻼﯼ
ﻭﻃﻦ؟ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ؟ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺩﺍﺩ؟
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯽ ﺩﺭ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟
ایران چند ساله گلستان و آباد خواهد شد؟
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ...
ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭ. ﻧﺸﺪ.
ﺧﺠﻞ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺩر.
"ﻏﻮﺍﺻﺎﻥ"
Khmyu

ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻮﺍﺻﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻪ ﺳﻮﺩﺍﯼ ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻧﻪ ﺻﯿﺪِ ﭘﺮﯾﺎﻥِ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﺷﺎﻥ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ
ﻋﻤﺮِ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ ﻣُﺮﺩﻥ
ﺩﺭ ﺩﻝِ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺑﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺵ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻭ ﺻﺪﻑ
ﻭ ﺷﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥِ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ
ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﻫﺎﻣﺎﻥ .
ﮔﺮﻩِ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ
ﺷﻬﺎﺩﺕِ ﺷﻬﺎﻣﺘﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﻢ
ﺩﺭ ﮔﻮﺩﺍﻟﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﻭ ﺯﻣﯿﻦِ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﻣﺎﻥ
ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﻟﻮﺩﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏٍ ﭼﻮﺑﯽ
ﺟﺎ ﺩﺍﺩ .
ﻣﺎ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺍَﺭﻭﻧﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ
ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ . //

ﯾﻐﻤﺎ ﮔﻠﺮﻭﯾﯽ
OPhIS

مشاهده همه ی 22 نظر