لحظه  بروز رسانی 
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

پشت سنگر غرورم لشگر شکست خورده احساسمن

پشت سنگر غرورم لشگر شکست خورده احساسمن

پشت سنگر غرورم
لشگر شکست خورده احساسمن :)

مشاهده همه ی 20 نظر
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

ما بد فهمیدیمش ، بد تجربش کردیم ، وگرنه عشق

1496154569209175_large.jpg
ما بد فهمیدیمش ،
بد تجربش کردیم ،
وگرنه عشق
که عامل بیخوابی نیست ...


مشاهده همه ی 6 نظر
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

بُردُ و |باخــــــت |خوب یا بَـــــــــد سِفیــــــــد یا |سیاه |روز

بُردُ و |باخــــــت |خوب یا بَـــــــــد
سِفیــــــــد یا |سیاه |روز یا شَـــــــب
دوس داریـــــــم غَمِ کَسیُ رُو |نَـــبـــیــنــیــمُ |پَــــس
ماها کـُـــلا” هَــمِــه |هَــمــیــنــیــمُو |بَســـــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

تا کِه پُرسیدَم زِ قَلبَم عِشق چیست دَر جَوابَم اینچِنین گُفت

تا کِه پُرسیدَم زِ قَلبَم عِشق چیست
دَر جَوابَم اینچِنین گُفت وُ گِریست
لِیلیُ و مَجنون فَقَط اَفسانِه اَند
عِشق دَر دَست حُسینِ بن علیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

////////////////////////////////////

قیامَت بی حُسیِن غوغا نَدارَد

شَفاعَت بی حُسیِن مَعنا نَدارَد

حُسِینی باش كِه دَر مَحشَر نَگویَند

چِرا پَروَندِه اَت اِمضاء نَدارَد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

اونـ ـ روزے ڪھ بـ ـتونمـ ـ وآسھ


اونـ ـ روزے
ڪھ بـ ـتونمـ ـ
وآسھ یھ بـ ـآرھ دیگھـ
اَز تھ دلـ ـ بخـ ـندمـ
دیگھ نمیذآرمـ ـ
ڪسـ ـے حآلھ خـ ـوبمـو
اَزمــ بگیـ ـرھـــ

1464108597782870_large.jpg

مشاهده همه ی 25 نظر
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

یِِه مُوقِعی دِلِت تََنگ بود بَرامُ  دُنیا مُهِم نَبود رَنگاش

یِِه مُوقِعی دِلِت تََنگ بود بَرامُ

 دُنیا مُهِم نَبود رَنگاش بَرات

وَلی اَلآن شُدی “اَنگُشت نَما” و

 این کارِت بَدتَر بُود اَز فُحش بَرام

1459414038363912_large.jpg

با رَفتارت شُدی نَمَک رُو زَخمُ

 بِه خاطِرِ تُو یِکی مَن عَقَب مُوندَم

اَز هَمِه چی اَلان پَشیمُونَم

 کِه فِکر بِه تُو بُودِه کارِِِ هَر روزَم

مشاهده همه ی 1 نظر
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

پیچیدَس واسِه خُودَم چِمیدُونَم شایَد تو یِه طَرحی اَز خودِ مَن

پیچیدَس واسِه خُودَم
چِمیدُونَم
شایَد تو یِه طَرحی اَز خودِ مَن
هَمین پیچیدِگی باعِث شُدِه بِپیچونَمِت
قِصِه یِ تو قِصِهِ ی خاکِ
بَهایِ لَگَد مال شُدَنُ و میِدِه بِ گُلِش

1443881501808605_large.jpg

94/12/26
album negar
#haftkhat
#alisorena
#bomb

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

مَن اون بادِ مُسافِرَم خَبر دارَم کُلی خَبَر یِه چیزایی

مَن اون بادِ مُسافِرَم

خَبر دارَم کُلی خَبَر

یِه چیزایی تو کَلَم هَس

کِه باید بِرِسونَمِشون بِه

کُلی گوشِ بی خَبَر

images?q=tbn:ANd9GcS3n3P2tPcP3u0RPLiSWtg

بِه بویِ اخَرین اجُرَم وَفا دارَم

مَن بَچهِ یِ اوارَم

نا دیدِه بِگیر اَز مَن

مَن کوچِه هام کوچیکِه

اَما

اَندازِه یِ دَستایِ دُنیا واسَت جا دارَم

7khat

مشاهده همه ی 2 نظر
قاطیقاطی
@ahmadnabavii

مَن کِه دیگِه پیرَم اَز این حَرفا سیرَم یِه جورایی گیرَم

مَن کِه دیگِه پیرَم اَز این حَرفا سیرَم یِه جورایی گیرَم شُما بِرین میرَم
بِرین. بِرین این قَفَسو بِشکونین بِرین سَلامِ مَنو بِه نَفَس برسونین
شایَد یِه روز یا یِه شَبی هَم رو داشتیم یِه جایی با هَم قَرارِ پَریدَن گُذاشتیم

1446639758891642_large.jpg

وَقتی تو لَحظِه حِسی تو وجودِت نیست کِه بِخَندِه...... سَـــــــــختِه

نظرات برای این پست غیر فعال است