لحظه  بروز رسانی 
ahmad
ورزشکارورزشکار
ahmad

ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ . ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻨﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﻲ

ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ . ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻨﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ! ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ... ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ
ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻢ ! ﺩﻳﮕﺮ ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ! ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺮﻭ ... ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ !!!!!

مشاهده همه ی 3 نظر
hassan
شیطونشیطون
hassan

من یه مردم! من یه مردم !من یه مردم؟اره بابا یه مردم هنوز

من یه مردم! 
من یه مردم !
من یه مردم؟
اره بابا یه مردم 
هنوز ابرو هام سر جاشه خو یه مردم

مشاهده همه ی 6 نظر
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه بر فراز اوشیدا تعداد دوستان شما

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه بر فراز اوشیدا
  • تعداد دوستان شما : 42349 کاربر
  • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 42298 کاربر
  • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 29802 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 29802 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

مشاهده همه ی 1 نظر

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه بر فراز اوشیدا تعداد دوستان شما :

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه بر فراز اوشیدا
  • تعداد دوستان شما : 28694 کاربر
  • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 28677 کاربر
  • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 27983 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 27983 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parisaaa
parisaaa

من حوصلم پوکیییییییییییییییییید

من حوصلم پوکیییییییییییییییییید

مشاهده همه ی 2 نظر
ahmad
ورزشکارورزشکار
ahmad

هیچ وقت دل به کسی نبند…چون این دنیا اینقدر کوچیکه که

هیچ وقت دل به کسی نبند…چون این دنیا اینقدر کوچیکه که توش 2 تا دل کنار هم جا نمی شن…!!ولی اگه دل بستی,هیچ وقت ازش جدا نشو …!چون این دنیا اینقدر بزرگه که دیگه پیداش نمی کنی


مشاهده همه ی 1 نظر
ahmad
ورزشکارورزشکار
ahmad

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند . معنی کور

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند ... معنی کور شدن را گره ها می فهمند ... 


سخت بالا بروی ؛ ساده بیایی پایین ... قصه تلخ مرا سرسره ها میفهمند ؛ 


یک نگاه به من آموخت که در حرف زدن ؛ چشمها بیشتر از حنجره ها میفهمند

مشاهده همه ی 2 نظر