لحظه  بروز رسانی 
چای احمد
مهربونمهربون
چای احمد

ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک ریو افتخار آفرینی کرده‌اند. از تمامی قهرمانان

 لینک
ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک ریو افتخار آفرینی کرده‌اند. از تمامی قهرمانان

ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک ریو افتخار آفرینی کرده‌اند. از تمامی قهرمانان ایرانی و افرادی که در زمینه پیشرفت این ورزشکاران فعالیت کردہ و یا از این ورزشکاران حمایت می کنند، متشکریم.

مشاهده همه ی 1 نظر