لحظه  بروز رسانی 
ahmad(نشاط بی پایان....
ناراحتناراحت
ahmad(نشاط بی پایان....

سلام به همه بچه های گل.یه سئوال کی منو یلدش میاد.هر

سلام به همه بچه های گل.......یه سئوال کی منو یلدش میاد...هر کی یادشه نظر بده...

مشاهده همه ی 4 نظر
ahmad(نشاط بی پایان....
ناراحتناراحت
ahmad(نشاط بی پایان....

برای من این ساعت هــا جــور خاصی میگذرنــــد

i

برای من این ساعت هــا جــور خاصی میگذرنــــد..
نمی دانــی !
هیچ کس نمی دانــد !
پشت نبودن هـــای تــو
زمان چـــه بی رحمانه نبضش می زند..

مشاهده همه ی 3 نظر
ahmad(نشاط بی پایان....
ناراحتناراحت
ahmad(نشاط بی پایان....

  چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ

normal_2726_2

 

چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ را چیدم …
گمان مے کرد فریب داده استــ مرا
نمے دانستــ تو پرسیده بودے :
مرا بیشتر دوستــ دارے یا ماندن در بهشــ ــتــ را…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید