لحظه  بروز رسانی 
سرنوشت من
سرنوشت من

گردنبند خواهرمن هدیه برای خواهری که برای

گردنبند خواهرمن

گردنبند خواهرمن

هدیه برای خواهری که برای خواهر کوچکش بعد از فوت مادرش مادری کرده واقعا بی نظیر حتما ببینید

مشاهده همه ی 225 نظر
جواد(رزمی کاران بااخلاق)
ورزشکارورزشکار
جواد(رزمی کاران بااخلاق)

هر روز که تقویم ورق میخورد حجم انباشته های عشقمان بیشتر

هر روز که تقویم ورق میخورد حجم انباشته های عشقمان بیشتر میشود
و هر روز که پیرتر میشویم احساس عاشقانه تری دارم
تو را نمیدانم
ولی من اینگونه ام
میشود احساس کرد و دید این کوله بار عشق را
جمعمان که جمع شده ، به قول اهل دلان جنسمان جور شده
و خداوند را سپاس بابت این نیک ها
دیروز و امروزمان را دیدیم
سوختیم اما ساختیم و خواهیم ساخت
با همه آنچه دیگران مشکل مینامند و من فرصت میخوانمشان
از چهارسوی این گیتی بوی زندگی میآید و نه اینکه همه چیز مهیاست ، نه
بایستی مهیا نمود ، عشق را ، امید را ، طراوت را
مگر نه اینکه زندگی بدون فراز و نشیب همانند سراب خواهد بود؟
پس میمانیم و میسازیم و پیش میرویم
همراه عشقولانه های زندگی ، همراه هم و همراه همه آنچه که دست از سرمان بر نمیدارند....

مشاهده همه ی 5 نظر
جواد(رزمی کاران بااخلاق)
ورزشکارورزشکار
جواد(رزمی کاران بااخلاق)

انسانهای سخت کوش با هر شکست مصمم تر میشوند و کمال

انسانهای سخت کوش با هر شکست مصمم تر میشوند و کمال گرایی و پشتکار مشخصه افراد موفق است
موفقیت تنها پله ایست برای رسیدن به اهداف بزرگ
انرژی مثبت،تلاش،اعتماد به نفس و عدم تکبر راهیست به آنچه که ناممکن میخوانند

مشاهده همه ی 4 نظر
marjan
گرفتارگرفتار
marjan

کاش به جای حجاب، وفا اجباری بود. شرف اجباری

کاش به جای حجاب،
وفا اجباری بود...
شرف اجباری بود...
راستی و درستی اجباری بود...
کاش داشتن معرفت و وجدان اجباری بود...!!
کاش....😔😔

مشاهده همه ی 12 نظر
جواد(رزمی کاران بااخلاق)
ورزشکارورزشکار
جواد(رزمی کاران بااخلاق)

10635741_596548180456466_160531657973727

مشاهده همه ی 19 نظر
SINA
SINA

آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و


آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد
امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه
آدمی می رود امــا نـمی میـرد! مـی مـــانــد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو
چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده ای                      


مشاهده همه ی 12 نظر
جواد(رزمی کاران بااخلاق)
ورزشکارورزشکار
جواد(رزمی کاران بااخلاق)

من از قبل “باخته” بودم“مچ انداختن”بهانه ای بود؛برای گرفتن دوباره ی

من از قبل “باخته” بودم

“مچ انداختن”

بهانه ای بود؛

برای گرفتن دوباره ی “دست تو”

مشاهده همه ی 15 نظر