بروز رسانی 
danial
آروم و عادیآروم و عادی
danial

آدم دق الباب می کند! حوا از پشت در فریاد می

آدم دق الباب می کند! حوا از پشت در فریاد می کند : " کیستی؟" آدم :" ... مگر جز من و تو کسی اینجاست؟" حوا: " گفتم شاید جنتی باشد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید