الا که رازخدایی خداکندکه بیایی،تونورغیب نمایی خداکندکه بیایی،شب فراق توجاناخدا کندبه سرآید،سرآیدوتوبیایی خداکندکه بیایید دمی که بی توسرآیدخداکندکه نیاید،الا که هستی مایی خداکندکه بیایی،دگربس است جدایی خداکندکه بیایی
بروز رسانی 
نیـــــ ...نـوا
مهربونمهربون
نیـــــ ...نـوا

آقاجان با یاد تو نشسته ام، در راهی که عبور

آقاجان با یاد تو نشسته ام، در راهی که عبور

آقاجان
با یاد تو نشسته ام، در راهی که عبور کنی، می‌خواهم در آخرین غروب زندگی برجای پای تو نماز بگذارم؛
ای غریبه همیشه آشنای من، مهدی جان! بازگرد دیگر جانی نمانده است.
جوانیمان رفت و نیامدی... الوعده الوفا ...
ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﻣﯽ ﮔﺰﺍﺭﺩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺶ

ﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﻧﮓ ﺍﻭ ﺭﻧﮓ ﺍﻟﻬﻲ
ﻣﻲ ﺯﺩﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﺎﻫﻲ

ﻛﻴﺴﺖ ﺍﻭ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻱ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭﺍﺭﺙ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻮﻻ‌ﻳﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ

ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺗﯿﻎ ﺳﺮﺥ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

ﺗﺎ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭ
ﻻ‌ ﻓﺘﻲ ﺍﻻ‌ ﻋﻠﻲ ﻻ‌ ﺳﻴﻒ ﺍﻻ‌ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ

*اللهم عجل لولیك الفرج والعافیة و النصر*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیـــــ ...نـوا
مهربونمهربون
نیـــــ ...نـوا

تو كه وَ الضُّحای مایی به ظهور اگر

تو كه وَ الضُّحای مایی به ظهور اگر

تو كه وَ الضُّحای مایی

به ظهور اگر درآیی

بـرســد به روشـنایی

شـبِ تــارِ انتـظـارم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیـــــ ...نـوا
مهربونمهربون
نیـــــ ...نـوا

خدایا دلهایمان را بر دینت ثابت قدم

خدایا دلهایمان را بر دینت ثابت قدم

خدایا

دلهایمان را بر دینت ثابت قدم فرما

مشاهده همه ی 4 نظر
نیـــــ ...نـوا
مهربونمهربون
نیـــــ ...نـوا

واَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنا خدایا با

واَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنا خدایا با


واَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنا

خدایا با ظهور امام زمان، خواری ما را به عزت تبدیل کن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید