لحظه  بروز رسانی 
......
......

تو فقط تصمیم بگیر آغاز کنی، میل به جوانه

تو فقط تصمیم بگیر آغاز کنی، میل به جوانه

تو فقط
تصمیم بگیر آغاز کنی،
میل به جوانه
زدن معجزه می کند
حتی در دل آهن...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی،
❤️خدا؛ درتو،باتو، و برای توست...❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......
...

//.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

خوشبختی اون چیزی نیست که

خوشبختی

اون چیزی نیست که

آدم از بیرون ببینه

خوشبختی تو دل آدمه

دل اگه خوش باشه..

آدم خوشبخته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

برای انسان ها، زمان هرگز دوباره تکرار نمیشه. هیچوقت

برای انسان ها،
زمان هرگز دوباره تکرار نمیشه...
هیچوقت دوباره به اون صورت که یه وقتی بود بر نمی گرده...
وقتی احساسات آدم تغییر کرد یا رو به زوال گذاشت،
دیگه هیچ معجزه ای نمی تونه
کیفیت اولیه رو بهش برگردونه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

این بدان. تو برای اطمینان از راه خود،نیازی به اثبات

این بدان...
تو برای اطمینان از راه خود،نیازی به اثبات نادرستی راه دیگران نداری...
هر کس راهی است بر خویشتن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند،

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند،

بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!!

این است رسم دنیای امروز ما !...

مشاهده همه ی 1 نظر