لحظه  بروز رسانی 
......
......

تو فقط تصمیم بگیر آغاز کنی، میل به جوانه

تو فقط تصمیم بگیر آغاز کنی، میل به جوانه

تو فقط
تصمیم بگیر آغاز کنی،
میل به جوانه
زدن معجزه می کند
حتی در دل آهن...!

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی،
❤️خدا؛ درتو،باتو، و برای توست...❤️

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......
...

//.

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

خوشبختی اون چیزی نیست که

خوشبختی

اون چیزی نیست که

آدم از بیرون ببینه

خوشبختی تو دل آدمه

دل اگه خوش باشه..

آدم خوشبخته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

برای انسان ها، زمان هرگز دوباره تکرار نمیشه. هیچوقت

برای انسان ها،
زمان هرگز دوباره تکرار نمیشه...
هیچوقت دوباره به اون صورت که یه وقتی بود بر نمی گرده...
وقتی احساسات آدم تغییر کرد یا رو به زوال گذاشت،
دیگه هیچ معجزه ای نمی تونه
کیفیت اولیه رو بهش برگردونه...

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

این بدان. تو برای اطمینان از راه خود،نیازی به اثبات

این بدان...
تو برای اطمینان از راه خود،نیازی به اثبات نادرستی راه دیگران نداری...
هر کس راهی است بر خویشتن...

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......
......

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند،

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند،

بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!!

این است رسم دنیای امروز ما !...

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 1 نظر
......
......

باید به آوای کودکی که روزگاری بوده ایم ، گوش

باید به آوای کودکی که روزگاری بوده ایم ، گوش

باید به آوای کودکی که روزگاری بوده ایم ،
گوش بسپریم
کودکی که هنوز درون ماست ...

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید