لحظه  بروز رسانی 
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی   که

کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی
 
که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی
طمع دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان
 
ز آهن سازد او سدشان چو ذوالقرنین آسایی
دورویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی
 
چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی
که بیخ بیشه جان را همه رگ‌های شیران را
 
بداند یک به یک آن را بدیده نورافزایی
بداند عاقبت‌ها را فرستد راتبت‌ها را
 
ببخشد عافیت‌ها را به هر صدیق و یکتایی
براندازد نقابی را نم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
آیناز

آیناز

مشاهده همه ی 176 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

خداوندا . مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و

خداوندا ... مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی کن!

تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نریزد ...

مشاهده همه ی 142 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

ازدست دادن کسی که دوستش داریم خیلی دشواراست. اما اکنون به

ازدست دادن کسی که دوستش داریم خیلی دشواراست.

اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که کسی کسی را از دست نمیدهد؛ زیرا‎ ‎مالک آن نیست ، و‎ ‎این یعنی آزادی ،

داشتن بهترینهای دنیا بدون آنکه صاحبشان باشی ...

مشاهده همه ی 11 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از

خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر کس که دوست میداری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر است.

مشاهده همه ی 14 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما

هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است! ...

نمی دانم ،
مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن

مشاهده همه ی 27 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

مشاهده همه ی 10 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه

شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه دار شد دیگر جبران پذیر نیست

مشاهده همه ی 10 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم وقتی که

وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی‌توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم
وقتی که او تمام کرد
من شروع کردم
وقتی که او تمام شد
من آغاز کردم
چه سخت است تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است
مثل تنها مردن

مشاهده همه ی 7 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

گوسفند هر رنگی باشه باز همون گوسفندِ اگه عقاید آدمی

گوسفند هر رنگی باشه باز همون گوسفندِ

اگه عقاید آدمی احمقانه باشه

با کروات و کت شلوار روشنفکر نمیشه

مشاهده همه ی 8 نظر