لحظه  بروز رسانی 
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

ویکتور هوگو می گه: هرگز به کسی که دوستش داری نگو

ویکتور هوگو می گه: هرگز به کسی که دوستش داری نگو "دوستت دارم"

مشاهده همه ی 107 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

                                          هنگامی که کسی اگاهانه تو را نمی فهمد
                                                خودت را برای توجیه خسته نکن

مشاهده همه ی 1 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

                                                    از لباس کهنه ات  خجالت نکش
                                                    از افکار کهنه ات شرمنده باش

مشاهده همه ی 4 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

اگر ۳ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۴ نفر باشید

اگر ۳ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۴ نفر باشید کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید " مادر " است...!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

اگر گناه وزن داشت؛ هیچ کس را توان آن نبود که

اگر گناه وزن داشت؛ هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم...!!!

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•
خوشحالخوشحال
•°¨¨°•.•♠Γ∂δH∂♠•.•°¨¨°•

مترسک ، عروسک زشتی است که از مزرعه مراقبت میکند و

مترسک ، عروسک زشتی است که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیبایی است که جهان را می ترساند...!!!

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید