لحظه  بروز رسانی 
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

زیبایی ریاضیات !  1x 8 + 1 = 9 12 x 8

زیبایی ریاضیات !

 1x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

 1x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

 9x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888


حالا به این تناسب نگاه کنید :

 1x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321


 یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه:

اگر:


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26
باشد
آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟


Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k
8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟


Knowledge=دانش
K+n+o+w+l+e+d+g+e
11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

عشق چطور؟؟؟
Love=عشق
L+o+v+e
12+15+22+5= 54%

خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
اما نه...!!!
پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
پول


Money=پول
M+o+n+e+y
13+15+14+5+25= 72%

اینها کافی نیستند؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟

...
...
نگرش...!!!


Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e
1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

آری...
اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد...
نگرش، همه چیز را عوض میکند.

مشاهده همه ی 19 نظر
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

واسه سیزده بدر منتظر شما عزیزان فیس نمایی هستیم ، ییلاق

واسه سیزده بدر منتظر شما عزیزان فیس نمایی هستیم ، ییلاق

واسه سیزده بدر منتظر شما عزیزان فیس نمایی هستیم ، ییلاق لهه ، از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل ، استان مازندران .


مشاهده همه ی 6 نظر
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

این زنان فداکار مازندرانی ، که در حال استراحت بعد از

این زنان فداکار مازندرانی ، که در حال استراحت بعد از

این زنان فداکار مازندرانی ، که در حال استراحت بعد از یه کار سخت در زمین کشاورزی . خداقوت .

مشاهده همه ی 15 نظر
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

در یک نگاه ، سوغات بخش بندپی شرقی ، شهرستان بابل

در یک نگاه ، سوغات بخش بندپی شرقی ، شهرستان بابل

در یک نگاه ، سوغات بخش بندپی شرقی ، شهرستان بابل در استان مازندران .

مشاهده همه ی 11 نظر
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

اینم آش دوغ که بعد از ناهار خیلی میچسبه ، فقط

اینم آش دوغ که بعد از ناهار خیلی میچسبه ، فقط

اینم آش دوغ که بعد از ناهار خیلی میچسبه ، فقط تو مازندران میتونید این آش رو که به این صورت پخته میشه رو بخورید .

مشاهده همه ی 8 نظر
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

اینم صبحهانه ما بچه مازندرانی ها ، شما هموطنان عزیز بلاخص 

اینم صبحهانه ما بچه مازندرانی ها ، شما هموطنان عزیز بلاخص 

اینم صبحهانه ما بچه مازندرانی ها ، شما هموطنان عزیز بلاخص  بچه های فیس نما رو دعوت میکنم به حضور در منطقه ی ما واقع در شهرستان بابل ، بخش بندپی شرقی .

مشاهده همه ی 7 نظر
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)
پست شماره 310354158 از علی (**مدیر گروههای مهندسین عاشق و نخبه های ایران زمین**)

مشاهده همه ی 3 نظر