لحظه  بروز رسانی 
ali
شادشاد
ali

چه شب ساکتیست  انگار هیجکس در دنیانیست یاشاید هم من در

چه شب ساکتیست  انگار هیجکس در دنیانیست یاشاید هم من در

چه شب ساکتیست  انگار هیجکس در دنیانیست یاشاید هم من در دنیای کسی نیستم 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
شادشاد
ali

میگن اگه یه دوست جزیی ازخاطرات خوب زندگیت شدبرای بودنش ازش

میگن اگه یه دوست جزیی ازخاطرات خوب زندگیت شدبرای بودنش ازش

میگن اگه یه دوست جزیی ازخاطرات خوب زندگیت شدبرای بودنش ازش تشکرکن متشکرم که هستی                        

مشاهده همه ی 1 نظر