لحظه  بروز رسانی 
ali
ali

ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ !! ﻭ

ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ ...

ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ !!

ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨﻪ ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ...

مشاهده همه ی 2 نظر
ali
ali

مرد بایس همیشه دو جاش کبود باشه !!  یکی پا چشش

مرد بایس همیشه دو جاش کبود باشه !!

 یکی پا چشش ، یکی هم روی دستش

هرچی خانمش گفت دستشو محکم بزنه رو چشمش و بگه چشم !!

وقتی برگشت و خانمش نتیجه رو پرسید

محکم بزنه رو دستش بگه آخ یادم رفت !! :D

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
ali

شنیدین؟ امسال سال همکاری ملت و دولته . آخ جون یعنی

شنیدین؟

امسال سال همکاری ملت و دولته ...

آخ جون یعنی ما هم میتونیم اختلاس کنیم !! :D

مشاهده همه ی 3 نظر
ali
ali

پیرمرده دم‌ عابربانک کارتشو‌ داده به من میگه موجودی بگیر برام

پیرمرده دم‌ عابربانک کارتشو‌ داده به من

میگه موجودی بگیر برام ...

براش گرفتم ، میگم 5 هزار تومنه پدر جان

گفت خاک بر اون سرت کنن با این موجودی گرفتنت و رفت !! :|

مشاهده همه ی 2 نظر
ali
ali

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﻧﮕﻮ ﺑﯽ

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻧﮕﻮ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ !
ﺑﮕﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ .
.
ﺍﮔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻧﮕﻮ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ !
ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ .
.
ﺍﮔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺑﻬﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻧﮕﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭼﺸﺎﻡ !
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺪﯼ .
ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ ...
.
.
.
.
ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ﮐﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﺎﺕ ﺍﺣﺘــــــــــــــــﺮﺍﻡ ﺑﺬﺍﺭﻩ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید