لحظه  بروز رسانی 
*Ali
مهربونمهربون
*Ali

  مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی مهم

 smile-13.gifمهم نیست که با هم قهرین یا آشتی smile-13.gif
smile-13.gifمهم اینه کهsmile-13.gif
smile-13.gifباشه smile-13.gif
smile-13.gifپیشت باشهsmile-13.gif
smile-13.gifفقط باشه…smile-13.gif

مشاهده همه ی 25 نظر
*Ali
مهربونمهربون
*Ali

هر کجا بروی خواهم آمد ماه شده ام  

هر کجا بروی خواهم آمد

ماه شده ام       

همسفر تمام مسافران

        هر کجا باشی

بر کلبه ات خواهم تابید 

     تا خاطره ای زاده شود

از هر چه عشق و زیبایی

دوستت می دارم.

مشاهده همه ی 5 نظر
*Ali
مهربونمهربون
*Ali

کاش گاهی می شد می نشستی رو به رویِ

کاش گاهی می شد
می نشستی رو به رویِ چشمانش
و می گفتی
دلم گرفته !
او اصرار می کرد که بداند چرا !
و تو لال زبانی بگیری و نگویی
شانه هایت را بگیرد تکان بدهد
در چشمانت زل بزند
بگوید :
بگو ! می شنوم؛ تمامش را
بخواهی بگویی اما نتوانی
بخواهی بگویی اما بغض راهِ گلویت را ببندد
بخواهی بگویی
تو را دوست دارم اما
نمی گذارند
بخواهی بگویی من حتی
به کم بودنت به نبودنت
و همین دوست داشتنِ ساده راضی ام اما
آنها که کنارت با تو روز می گذارنند نمی گذارند
بخواهی بگویی
وقتی با تو و کنارِ تو می خندند
من دلم می گیرد
بخواهی بگویی آن آدمها را دوست نداری
هزار حرف بخواهی بگویی اما
لال شوی
سرت را پایین بگیری
و آرام بگویی :
خوب م دیگر
و باز راضی شوی
به دوست داشتنی چنینی
با دوست داشتنی 
لال شده.

مشاهده همه ی 7 نظر