لحظه  بروز رسانی 
alireza
شیطونشیطون
alireza

مردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و

مردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت.استاد به او گفت که دیگر شما استاد شده ای و من چیزی ندارم ک به تو بیاموزم و آن شاگرد نیز فکری به سرش رسید و سه روز تمام وقت صرف کرد و یک نقاشی فوق العاده کشید و آنرا در میدان شهر قرار داد و مقداری رنگ و قلمی در کنار آن قرار داد

 

و از رهگذران خواهش کرد اگر هرجایی ایرادی می بینند یک علامت × بزنند و غروب که برگشت دید که تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه کرد و از وی گله مند شد و استاد شرح ماجرا را پرسید و او دقیقا بازگو کرد و استاد به او گفت آیا میتوانی عین همان نقاشی را برایم بکشی شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد ولی این بار رنگ و قلم را قرار داد اما متنی که در کنار تابلو قرار داد این بود که : اگر جایی از نقاشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید غروب برگشتند دیدند تابلو دست نخورده ماند.استاد به شاگرد گفت: تو همه چیز را آموخته ای. این راهم بدان که همه انسانها قدرت انتقاد دارند ولی جرات اصلاح نه.

     

مشاهده همه ی 2 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

آرام که بنشینی و آسمان را زیبا بنگری فکرت پرواز

آرام که بنشینی و آسمان را زیبا بنگری فکرت پرواز

آرام که بنشینی و آسمان را زیبا بنگری

فکرت پرواز می کند ، انگار روح می شوی ، سبک ، رها شده از تن

باران می شوی ، با ابر همسفر می شوی ، قطره قطره ،

زلال و پاک می باری

شاید دوباره متولد شده ای ،

و چه سبکبال بربالهای گلی زیبا ، شبنم می شوی

شاید گلی سرخ باشد در دست عاشقی ،

یا هدیه دلی باشد برای آشتی

و چه زیباست پیام آور عشق  بودن و خنده را بر لبی شکفتن

خدای من

این روزها دستم را بگیر، تا پله پله بالا بیایم

دود شهر، امانم را بریده است !!

 

مشاهده همه ی 4 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی یکی که بهش

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی یکی که بهش

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی
یکی که بهش اعتماد داری
بهت اعتماد داره
از دلتنگی هاش برات میگه !
از دلتنگی هات براش میگی !
آروم میشه
آروم میشی
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ...

مشاهده همه ی 2 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

شاید انتخاب اول کسی نباشم.اما انتخابی بزرگم.شاید ثروتمن نباشم.اما ارزشمندم.تظاهر به

شاید انتخاب اول کسی نباشم.اما انتخابی بزرگم.شاید ثروتمن نباشم.اما ارزشمندم.تظاهر به کسی که نیستم نمیکنم. چون از اینکه خودم باشم راضیم.شاید به برخی کارهای گذشته ام افتخار نکنم.اما به انچه که امروز هستم می بالم.شاید کامل نباشم.اما نیازی هم به کامل بودن ندارم.من خودم هستم.مرا همینطور که هستم بپذیر...

مشاهده همه ی 12 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

پیش از آنکه درباره ی زندگی. گذشته. وشخصیت من. قضاوت کنی!خودت

پیش از آنکه درباره ی زندگی..... گذشته........ وشخصیت من.... قضاوت کنی!خودت راجای من بگذار! ازمسیری که گذاشته ام عبورکن........ باغصه ها..... تردیدها.... دردهاوخنده هایم...... زندگی کن.......!!!!! یادت باشد..... هرکسی سرگذشتی دارد...... هرگاه به جای من زندگی کردی آنگاه میتوانی درباره ی من.. قضاوت کنی!

مشاهده همه ی 4 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

آهای غریبه!درکنارش مینشینی وفقط باچندآیه قران محرمش می شوی!!!و من.ومن آشنا.بایک

آهای غریبه!درکنارش مینشینی وفقط باچندآیه قران محرمش می شوی!!!و من...ومن آشنا...بایک دنیا عشق و حسرت ،به او نا محرمم....

مشاهده همه ی 5 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد فـــقـط بـه

هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد فـــقـط بـه ایــن خـاطر که تـکلیفـتان با خـودتان مـشـخـص نـیست . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
alireza
شیطونشیطون
alireza

. . . . . اولیــــن کســــے کــــه دوســــش دارے

.... ..... .... ... .. . اولیــــن کســــے کــــه دوســــش دارے ♥ دلتــــو میــــشکــــونه و میــــره ! دومیــــن کســــے رو کــــه میــــاے دوســــت داشتــــه باشــــے ♥ و از تجــــربــــه قبــــلے استفــــاده مــــے کنــــے ولــــے دلتــــو بدتــــر میشــــکنــــه و میــــزآره میــــره ! بعدش دیگــــه هیــــچ چیــــز وآســــت مهــــم نیســــت و از ایــــن به بعــــد میشــــے اوטּ آدمــــے کــــه هیــــچ وقــــت نبــــودے . دیگــــه "♥دوســــت دارم ♥" وآســــت رنگــــے نداره ... و اگــــه یــــه آدم خــــوب باهــــات دوســــت بشــــه ، تــــو .... دلشــــو میشــــکونــــے کــــه انتقــــام خودتــــو ازش بگیــــرے و اونــــو ول مــــےکنــــے و میــــرے بــــا یکــــے دیگــــه…… اینطــــوریــــه کــــه دل همــــه ے آدمــــا میشــــکنــــه اینــــه قصــــه ے تلــــخ عاشــــقــــے... ✘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza
شیطونشیطون
alireza

نَـبار بــ ـاران ، عـ ـاشِــقـ ـانِهـ اشـ نـَ ـکُن مـَن

نَـبار بــ ـاران ، عـ ـاشِــقـ ـانِهـ اشـ نـَ ـکُن مـَن و او مـا نـَـشُـدیــ ـم بخون آشنا شو باهام !!!! اینجا یعنی ...!!! اﯾﻨﺠـﺎ ﻣَن ﻣﯿﻨِﻮﯾﺴَـﻢ ﺧُــﻮﺩَﻡ ﺭﺍ ... ﻟَﺤﻈِﻪ ﻫﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ... ﻋَﺼَﺒﺎﻧﯿَﺘَــﻢ ﺭﺍ ﺩِﻟﺘَﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ... ﻏُﺮﻏُﺮ ﻫﺎﯾَﻢ ﺭﺍ . ﮔِـﻠِﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮎِ ﻫﯿچ ﮔـﺎﻩ ﺏِ ﺯَﺑﺎن ﺁﻭَﺭﺩِﻩ ﻧِﻤﯿﺸَﻮَﻧـﺪ ﻭَ ﻣُﺪﺍمـ ﻧِﻮِﺷﺘِﻪ ﻣﯿﺸوند

مشاهده همه ی 2 نظر