لحظه  بروز رسانی 
Wala malekan
ناراحتناراحت
Wala malekan
؟

....؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Wala malekan
ناراحتناراحت
Wala malekan

قدیما قبرها و قلبها جای یک نفر بود حالا که

نتیجه تصویری برای عکس گرگ

قدیما
قبرها و قلبها جای یک نفر بود
حالا که قبرها سه طبقه شدند
ازقلبها چه انتظار داری؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Wala malekan
ناراحتناراحت
Wala malekan

هرکی که بابا داره خدابراش نگهداره پدرم به قیمت ازدست دادنت

هرکی که بابا داره خدابراش نگهداره پدرم به قیمت ازدست دادنت

هرکی که بابا داره خدابراش نگهداره
پدرم
به قیمت ازدست دادنت فهمیدم رقیه چه حالی داشته .این دومین محرمیست که بدون تو
وبیاد تو سوگ واری میکنیم. امام حسین ببخش که در عزای تو بیشتر گریه هام بخاطریتیمی ست

مشاهده همه ی 4 نظر