لحظه  بروز رسانی 
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

نزدیک بود سر جلسه ی امتحان به جای نام و نام

نزدیک بود سر جلسه ی امتحان

به جای نام و نام خانوادگی 


یوزرنیم و پسوردم رو بنویسم

والا مگه حواس میزارید

مشاهده همه ی 2 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

آقایون خانوما من به این گروه پیوستم! جون من راحت باشین

آقایون خانوما من به این گروه پیوستم!

جون من راحت باشین بشینین بلند نشینا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

‏با این شانسی که من دارم توی قبر هم ساعت‏با این شانسی که من دارم

توی قبر هم ساعت 8 صبح

بابام میاد با سنگ میزنه رو قبر

فاتحه میخونه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

دختری ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ دوس پسرو همزمان اداره ﮐـﻨﻪدختری ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ دوس پسرو

همزمان اداره ﮐـﻨﻪ !!

ﻓﺮﺩﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ 

ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨــﻪ ؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

دختر : من دارم میرم بیرون . مادر : مواظبدختر : من دارم میرم بیرون ...

مادر : مواظب باش

پدر : زود برگرد

دوس پسر : شما هیچ جا نمیری

بشین خونه ، منو سگ نکن !!یکی دیگه زاییده

یکی دیگه خرجشو میده

این حرف مفت میزنه ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮔﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﻮﻥ ﺑﺰﻥﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮔﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﭘﺎﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ


ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﻮﻥ ﺑﺰﻥ

ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺯﻥ بیتربیتارو

ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ

ﯾﮑﻢ ﻧﻔﺮﯾﻨﺸﻮﻥ ﮐﻨﻢ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﻩ !! 


ﺟﺪ ﺩﺭ ﺟﺪﻣﻮﻥ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯼ

ﺛﻮﺍﺏ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩﻥ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

چقدر صدای تیک تاک  ساعت دلخراش است وقتی تو  "یک ثانیه"  هم

چقدر صدای تیک تاک 

ساعت دلخراش 
است

وقتی تو 

"یک ثانیه" 

هم در کنارم نیستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید