لحظه  بروز رسانی 
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

برﺍﯼ ﻫَﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺩِﻋﺎﯼ عاشقــی ﻣﯿﮑﻨﻪ.  ﺩَﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧَﮑﻦ

برﺍﯼ ﻫَﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺩِﻋﺎﯼ عاشقــی ﻣﯿﮑﻨﻪ.... 
ﺩَﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧَﮑﻦ . . !
ﺑَﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫَﻨﻮﺯ ﺑﭽــــّﻪ ﺍﻥ ﺩَﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻭ ﻓَﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ..

مشاهده همه ی 22 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

باور کنید قشنگ نیست  حاصلِ رابطه تان "تولدِ" دوستت دارم هایی

باور کنید قشنگ نیست 
حاصلِ رابطه تان "تولدِ" دوستت دارم هایی باشد که بعد از جدایی 
هیچ کدام "حضانتش" را 
بر عهده نمیگیرید...

مشاهده همه ی 6 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

قندیل،تندیس قطراتی است که تسلیم جاذبه نشدند .                                     

قندیل،تندیس قطراتی است که تسلیم جاذبه نشدند .........                                                      
تسلیم بعضی جذابا نشیم لدفن.......

مشاهده همه ی 6 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

گربه شنی.خیلی وحشیه و بومی کویرمرکزی ایران.روستای مصر

گربه شنی.خیلی وحشیه و بومی کویرمرکزی ایران.روستای مصر

گربه شنی...خیلی وحشیه و بومی کویرمرکزی ایران..روستای مصر

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 17 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

همان آب جوشی که سیب زمینی را نرم می کند، تخم

همان آب جوشی که سیب زمینی را نرم می کند، تخم مرغ را سفت می کند.
مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست.
مهم این است که درون خود چه داری!..
.
.
.
.
.
.
.
مثلا من فیلسوفم...{-32-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 28 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

ادیسون به خانه بازگشت یاد داشتی به مادرش دادگفت : این

ادیسون به خانه بازگشت یاد داشتی به مادرش داد

گفت : این را آموزگارم داد گفت فقط مادرت بخواند
مادر در حالی که اشک در چشمان داشت برای کودکش خواند:

فرزند شما یک نابغه است واین مدرسه برای او کوچک است آموزش او را خود بر عهده بگیرید
سالها گذشت مادرش از دنیا رفته بود روزی ادیسون که اکنون بزرگترین مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور میکرد برگه ای در میان شکاف دیوار اورا کنجکاو کرد آن را دراورده و خواند
نوشته بود :
کودک شما کودن است از فردا اورا به مدرسه راه نمی دهیم
ادیسون ساعتها گریست
ودر خاطراتش نوشت :

توماس آلوا ادیسون
کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد{-60-}{-60-}{-60-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 3 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

روزی شخصی نزد شيخ رفت و گفت: عرضی دارم شيخ فرمود:

روزی شخصی نزد شيخ رفت و گفت:
عرضی دارم
شيخ فرمود: عرضت را بگو

شخص گفت:
78سانتیمتر

شيخ فرمود:
طولت را هم بگو
و شخص گفت:
186 سانتیمتر

و شیخ مساحت شخص را حساب کرد.{-32-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 42 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

ه یارو میگن چرا شغلت ختنه کردنه؟ . . .

ه یارو میگن چرا شغلت ختنه کردنه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
میگه تو انتخاب رشته اشتباه کردم میخواستم بزنم دوبلری اشتباهی زدم دولبری :){-32-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 3 نظر
ali
بی‌حالبی‌حال
ali

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻩ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺮﺍ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻩ
ﺍﻓﺴﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻻﯾﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﯼ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺳﺮﻭﺍﻥ ﻫﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪﻥ ﭘﯽ ﻭﯼ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻓﻼﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﯿﺖ ﺍﮐﺎﻧﺖ
ﮐﺮﺩﻡ ..ﺑﺨﺨﺪﺍ ﺍﺍﻭﻟﺸﻢ ﻧﻤﯿﺨﺎﺳﺘﻢ ﺑﻨﺼﺒﻤﺶ ...
ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ، ﺍﻭﻥ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻘﺒﯽ ﻫﻢ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻻﯾﻦ
ﺭﻭ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺳﺮﻫﻨﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﻠﯿﺢ ﺟﺎﻥ
ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ{-32-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 4 نظر