لحظه  بروز رسانی 
A ɱ ίર
A ɱ ίર
پست شماره 319465566 از A ɱ ίર

...

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 5 نظر
SARA
آروم و عادیآروم و عادی
SARA

نه راه پس دارم نه راه پیش

نه راه پس دارم

نه راه پیش

به تنهایی خود آویزانم

مشاهده همه ی 1 نظر
ali
مهربونمهربون
ali

از روز تولد جگرم پرخون بود. اندوه من از خودم

از روز تولد جگرم پرخون بود...
اندوه من از خودم کهنسال تر است...!!

مشاهده همه ی 13 نظر
Deniz
Deniz

مردها ذاتا غمگین اند، مگر اینکه به خاطر

مردها ذاتا غمگین اند،

مگر اینکه به خاطر چیزهایی که بدست می آورند شاد شوند

و زنها ذاتا شادند،

مگر اینکه به خاطر چیزهایی که از دست میدهند

غمگین شوند😞😞😞😞

مشاهده همه ی 4 نظر
ali
مهربونمهربون
ali

سلامی چو بوی خوش آشنایی. بر آن مردم دیده ی روشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی...
بر آن مردم دیده ی روشنایی...

مشاهده همه ی 20 نظر
ali
مهربونمهربون
ali

در مسجد عشق رفته بودم به نماز. گفتند اذان بگو، من

در مسجد عشق رفته بودم به نماز...
گفتند اذان بگو، من از آن گفتم...!!!

مشاهده همه ی 20 نظر
ali
مهربونمهربون
ali

74cbe67ac47464fc3b9f7c6b13138e43-425

مشاهده همه ی 15 نظر
ali
مهربونمهربون
ali

ننگ است ملخ خوار چنین خش بکشد. خش روی نجابت

1428912076669737_thumb.jpg

ننگ است ملخ خوار چنین خش بکشد...
خش روی نجابت سیاوش بکشد...
ای کاش خشایار شبی برگردد...
تا خاک ریاض را به آتش بکشد...!!!

مشاهده همه ی 49 نظر
ali
مهربونمهربون
ali

تنهاییچیزهای زیادیبه انسان می‌آموزداما تو نروبگذار من نادان بمانم!!!

تنهایی
چیزهای زیادی
به انسان می‌آموزد
اما تو نرو
بگذار من نادان بمانم!!!

مشاهده همه ی 17 نظر
ساناز (ناز)
آروم و عادیآروم و عادی
ساناز (ناز)

عکس دختر جلف میذارن دو ، سه هزار تا لایک میخوره

عکس دختر جلف میذارن دو ، سه هزار تا لایک میخوره !
8148679fe85f459eccfe2baa96750beb-425

مشاهده همه ی 76 نظر