لحظه  بروز رسانی 
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
دلـتـنـگـت کـه مـیـشـوم. زمـیـن و زمـان، مـیـشـود تـمــامِ خـاطـراتـی کـه از

دلـتـنـگـت کـه مـیـشـوم...


زمـیـن و زمـان،


مـیـشـود تـمــامِ خـاطـراتـی


کـه از تـــــــــو بـه جـا مـانـده...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عـدالـت یعنـی هـر چیـزی سـر جـای خـود قـرار بگیـرد .

عـدالـت یعنـی هـر چیـزی سـر جـای خـود قـرار بگیـرد . . .


    دسـت تـو در دسـت مـن نیسـت ،


و ایـن نـاعـادلـانـه تـریـن واقعیـت دنیـاسـت . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥

دلــ ــ ــــ ـــ ـتنگی،حس نبودن کسی ستــــــــــ


کــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام وجودت به یکـــــــباره تمــ ــ ـنای بودنش رامیکـــــــند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥

مــے پَسَندَمـ زِمِستانـ را کِ مُعافَمـ مـــے کُنَد،،،


اَز پِنهآنـ کَردَنـ ے کِ دَر #-صِدایَمـ میپیچَد و ے کِ دَر نِگاهَمـ میچرخَد


وَ بِ هَمِهـ مـــے گویَیَم #-سَرمـا خُوردِهـ ام...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥

فقط خدا می داند

چقدر خاطـــره

چقدر یادتـــــو

چقـــــدر بغض

چقدرنبـــودنت

چقدرحســرت

با خاکسترهای سیگارم

در جاسیگاری جاخوش کرده اند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
مرا پس بگیر از خودم چنان غریبه ام بی

مرا پس بگیر از خودم
چنان غریبه ام بی تو
که بادها رد می شوند از من
و نمی شناسندم ..

با من قرار بگذار
جایی که نباشی ، جایی که نباشم ...
و دو فنجانِ قهوه تمام شوند
بر میزی که از ما شلوغ
و خالیِ خالی است ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥

عاشق چیزهای قدیمی ام

صدای بارانِ پشت پنجره

و ترانۀ مهتاب


که ماه می خواند

و یک تو

برای بوسه های طولانی ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥
عصبانیعصبانی
ali_jj ♥╣ شوالیه تنها ╠♥

تو کتاب خوندم:
سیگار ضرر داره سیگار نکشیدم
نوشته بود شراب حرومه، نخوردم
توش نوشته بود :
دوست بده
.
.
.
دیگه کتاب نخوندم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید