لحظه  بروز رسانی 
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
عکس دایی من

1366634354727114_large.jpgعکس دایی من

مشاهده همه ی 2191 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
روستای زیبای من

1366634275404677_large.jpgروستای زیبای من

مشاهده همه ی 1147 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
روستای من

روستای من1366634191773818_large.jpg

مشاهده همه ی 388 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
روستای زیبای من

1366634062900942_large.jpgروستای زیبای من

مشاهده همه ی 207 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
پست شماره 97092312 از علی مجیدی


مشاهده همه ی 180 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
پست شماره 97092178 از علی مجیدی


مشاهده همه ی 346 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
پست شماره 97091062 از علی مجیدی


مشاهده همه ی 65 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی

از بخشش کم حیا مکن زیرا محروم ساختن از آن هم

از بخشش کم حیا مکن زیرا محروم ساختن از آن هم کمتر است.(امام علی(ع))

مشاهده همه ی 113 نظر