لحظه  بروز رسانی 
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
عکس دایی من

1366634354727114_large.jpgعکس دایی من

مشاهده همه ی 2193 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
روستای زیبای من

1366634275404677_large.jpgروستای زیبای من

مشاهده همه ی 1149 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
روستای زیبای من

1366634062900942_large.jpgروستای زیبای من

مشاهده همه ی 207 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
پست شماره 97092312 از علی مجیدی


مشاهده همه ی 180 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی
پست شماره 97091062 از علی مجیدی


مشاهده همه ی 65 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی

مبنای همه عیبها برای انسان.طمع زیاد است.(امام علی(ع))

مبنای همه عیبها برای انسان.طمع زیاد است.(امام علی(ع))

مشاهده همه ی 99 نظر
علی مجیدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی مجیدی

از بخشش کم حیا مکن زیرا محروم ساختن از آن هم

از بخشش کم حیا مکن زیرا محروم ساختن از آن هم کمتر است.(امام علی(ع))

مشاهده همه ی 113 نظر