لحظه  بروز رسانی 
Ali Malakooti (خادم عشق)
خوشحالخوشحال
Ali Malakooti (خادم عشق)

پسره ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺍﻭ

پسره ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﺍﻭ
ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻠﺨﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ...
....
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﻩ :|

مشاهده همه ی 19 نظر
Ali Malakooti (خادم عشق)
خوشحالخوشحال
Ali Malakooti (خادم عشق)

تفاوت قصه گفتن والدین من با بقیه والدین اونا: یکی

تفاوت قصه گفتن والدین من با بقیه :|


والدین اونا: یکی بود یکی نبود.یه پری کوچولو بود که.....
...
والدین من: یه روز یه جن از یه قبرستون اومد بیرون و گفت اومدم اون بچه ای که
نمیخوابه رو بخورم.....

منم هر شب غش میکنم ولی اینا فک میکنن خوابیدم!!

مشاهده همه ی 9 نظر
Ali Malakooti (خادم عشق)
خوشحالخوشحال
Ali Malakooti (خادم عشق)

دیشب رو یه کاغذ نوشتم: پشه ی عزیز چرا نمیمیری؟ چرا

دیشب رو یه کاغذ نوشتم:

پشه ی عزیز چرا نمیمیری؟

چرا این قرص آبی تو دستگاه روت اثر نداره؟...

چرا اینقدر کصافطی؟

صبح پاشدم دیدم با یه خطر ریز و قرمز واسم نوشته :گنده بک عزیز،

دستگاه رو بزن به پریز! کصافط هم خودتی!!!!

مشاهده همه ی 17 نظر
Ali Malakooti (خادم عشق)
خوشحالخوشحال
Ali Malakooti (خادم عشق)

داشتم با یه یارو انگلیسیه چــت میکردم وسطش انگلیسیم ته کشید،

داشتم با یه یارو انگلیسیه چــت میکردم وسطش انگلیسیم ته کشید،

گفتم :........
.
....
.
.
.
.
.
.
Too rooh Ammat

گفت : یعنی چی ؟

گفتم: یعنی Love u

گفت: So too roohe Ammat too

( یعنی بیچاره عمه ام همیشه باید چوب نــدونم کاریای من رو بخوره … )
:))))

مشاهده همه ی 2 نظر
Ali Malakooti (خادم عشق)
خوشحالخوشحال
Ali Malakooti (خادم عشق)

اون چیه كه زمستان خونه رو گرم میكنه وتابستان روی

اون چیه كه زمستان خونه رو گرم میكنه وتابستان روی درخته ؟

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

بخاریه

ماله خودمه دلم میخواد بزارمش بالای درخت!!!!!

ای بابا عجب گیری افنادیم ها :|

مشاهده همه ی 10 نظر