لحظه  بروز رسانی 

به سلامتی پسری که رفت سربازی تا مرد شه

به سلامتی پسری که رفت سربازی تا مرد شه

وقتی برگشت دید دوست دخترش زن شده

                                                           ؟

                                                           ؟

                                                           ؟

به سلامتی پسری که به خاطر دوست دخترش عرق خورد

ولی نمیدونست اون زیر یکی دیگه داره عرق میکنه

                                                           ؟

                                                           ؟

                                                           ؟

به سلامتی پسری که وقتی تو خیابون نگاهش به یه دختر خوشگل میوفته سرش و میندازه پایین و اروم

زیر لب میگه: حتی اگه اخرشم باشی به انگشت کوچیکه عشقم نمیرسی.

                                                          ؟

                                                          ؟

                                                          ؟

 سلامتی سربازی که ۵۵دقیقه توی صف وایمیسه تا فقط ۳دقیقه با عشقش حرف بزنه

اما چیزی جز این جمله نمیشنوه: مشترک مورد نظر در حال مکالمه است...

                                                           ؟

                                                           ؟

                       

مشاهده همه ی 5 نظر

فرض كن يه روز حسابي مشغوله كاري و تو فكر و

فرض كن يه روز حسابي مشغوله كاري و تو فكر و فاز خودتي!!يهو احساس مي كني پشته كلتو

داره يه چيزي مي خارونه!!بعد ميري روبرو اينه!!يهو اينو پشت كلت مي بيني!!!!

اولين كاري كه اون لحظه انجام ميدی چیه؟

مشاهده همه ی 8 نظر