لحظه  بروز رسانی 
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

رفیق پا برهنه ها باش چرا که ریگی به کفش خود

رفیق پا برهنه ها باش چرا که ریگی به کفش خود ندارند

مشاهده همه ی 45 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

 انسان در زندگی سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد،این

 انسان در زندگی سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد،این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرداین تلخ‌ترین راه است.


کنفوسیوس

مشاهده همه ی 25 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند

مشاهده همه ی 6 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم. (( پائولو کوئلیو))

مشاهده همه ی 1 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. ((نارسیس))

مشاهده همه ی 7 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

اگر شما برای انجام کاری که باید انجام دهید، راهی پیدا

اگر شما برای انجام کاری که باید انجام دهید، راهی پیدا کردید
آنرا انجام خواهید داد
در غیر اینصورت، یک بهانه برای انجام ندادن پیدا کردید . . .

مشاهده همه ی 19 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

طوطی صحبت میکند، اما اسیر قفس است عقاب سکوت میکند

طوطی صحبت میکند، اما اسیر قفس است
عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

مشاهده همه ی 7 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند رودخانه ها

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند
درختان میوه خود را نمی خورند
خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند
ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند
گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد
نتیجه :
زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .

مشاهده همه ی 4 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی هرکز

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی
هرکز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمیآیند
فقط یک قطره اشک کافیست
تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشکهای تو میآید . . .

مشاهده همه ی 10 نظر