لحظه  بروز رسانی 
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect

دوستش داشتم چون وقتی قلمش دستش بود

دوستش داشتم چون وقتی قلمش دستش بود

دوستش داشتم

چون وقتی قلمش دستش بود

قشنگ مقابل قلبش بود

چون‌ چپ دست بود

روز چپ دست ها مبارک

{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}

مشاهده همه ی 30 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect

روز جهانی باهوش ترین و خلاق ترین و

روز جهانی باهوش ترین و خلاق ترین و

روز جهانی باهوش ترین

و خلاق ترین و هنرمند ترین اقلیت جهان مبارک باد

بله درست حدس زدید امروز روز جهانی چپ دست هاست_____________________نهایت خوشحالی و خوشبختی وقتی که

متفاوت تر از اطرافیانت باشی

مثلا

به طرز جذابی چپ دست باشی

روز چپ دستها مبارک

{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}

مشاهده همه ی 18 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect
پست شماره 319248235 از ali_architect

{-7-}

مشاهده همه ی 20 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect
پست شماره 319248222 از ali_architect

{-136-}

مشاهده همه ی 25 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect
پست شماره 319248214 از ali_architect

{-32-}

مشاهده همه ی 10 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect
والا

والا

مشاهده همه ی 19 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect
پست شماره 319248182 از ali_architect

{-7-}

مشاهده همه ی 10 نظر
ali_architect
خوشحالخوشحال
ali_architect
پست شماره 319240385 از ali_architect

{-120-}

مشاهده همه ی 8 نظر