لحظه  بروز رسانی 
ali_architect
مریضمریض
ali_architect
پست شماره 319240385 از ali_architect

{-120-}

مشاهده همه ی 8 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect
؟

؟

مشاهده همه ی 20 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect
پست شماره 319240378 از ali_architect

{-105-}

مشاهده همه ی 41 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect

آیا میدانید اگر مردم انگلستان همه قرص ضد انگل بخورند

آیا میدانید اگر مردم انگلستان همه قرص ضد انگل بخورند
میشوند پاکستان !
تا اکتشافات بعدی؛ بدرود

نه واقعا میدونستید؟؟؟؟{-7-}

مشاهده همه ی 27 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect
نیمچه چالش

نیمچه چالش{-7-}

مشاهده همه ی 198 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect
پست شماره 319212677 از ali_architect

{-32-}

مشاهده همه ی 105 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect

تا گلالودم ماهیتو بگیر بیا این آلوده ماهی رو ببین که

دریا بغلم کن

تا گلالودم ماهیتو بگیر بیا این آلوده ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین

من واسه تو قید دریارو زدم به درو دیوار تنگت میزدم تو بیابون دلت نفس زدم

دریا بغلم کن بغلم کن که شدم تنها بغلم کن بغلم کن بین نامردا من تک ننداز


دریا اشتباه کردم که از دست تو سر خوردم توی این مرداب با این آدما بر خوردم بد کم آوردم

بیا و این پخش پلارو تو جمعش کن دوریت داره بد میسوزونه تو کمش کن

من گم شدم تو دل بی رحم زمونه بیا و این دیوونه رو تو باورش کن

{-35-}

مشاهده همه ی 59 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect

این آهنگم تقدیم داداش گلم که دزخواست کرده بود

یانکی سیمگه

این آهنگم تقدیم داداش گلم که دزخواست کرده بود

@barbadraft1
{-w67-}

سـتــارگـــان
مشاهده همه ی 33 نظر
ali_architect
مریضمریض
ali_architect
پست شماره 319153175 از ali_architect

{-7-}

مشاهده همه ی 69 نظر