لحظه  بروز رسانی 

(:  تــڪـلــــــــیــفــܢܢ بــا | خـوבمــܢܢ | مـــــــــــعـلــوܢܢ نــیـــωـــت  

(:

 تــڪـلــــــــیــفــܢܢ بــا | خـوבمــܢܢ | مـــــــــــعـلــوܢܢ نــیـــωـــت
 
 تــو בلـܢܢ | בَرבِـہ
|
 
 رو لــبــاܢܢ خـــــــــــــنـــבـہ ...
 

(:http://www.axgig.com/images/49160969430990147823.gif

مشاهده همه ی 2130 نظر
ali
شادشاد
ali

http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/54.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
ali
شادشاد
ali

thumb_HamMihan-2015123984140628469114248

مشاهده همه ی 3 نظر
ali
شادشاد
ali

يكي هست ! يكي نيست !!! يكي با

يكي هست !

يكي نيست !!!

يكي با مشروب فكر خداااااااا....

يكي تو مسجد فكره زنااااااااا

يكي با مانتو و ذكر خدا....

يكي با چادر دنبال فحشا...

يكي موي سيخ و غيرت !!!

يكي تسبيح ب دست به فكر گناه !!!

يكي ريش تيغ زده !!!

يكي با ريشش همه رو تيغ زده !!!

مشاهده همه ی 5 نظر
ali
شادشاد
ali

آدمی اگر بخواهد فقط خوشبخت باشد ، به زودی


آدمی اگر بخواهد فقط خوشبخت باشد ، به زودی موفق می گردد...

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است ...

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه که هستند تصور می کند ....!http://upload7.ir/imgs/2014-11/77239461723632377367.jpg


حقیقت نوشت

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
ali
شادشاد
ali
پست شماره 157516157 از ali

13833347138.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
sama
آروم و عادیآروم و عادی
sama

ذکر های آرامش دهنده

 

مشاهده همه ی 46 نظر
ali
شادشاد
ali

قطار مي رود.تو مي روي. تمام ايستگاه مي رود. و

قطار مي رود....تو مي روي..... تمام ايستگاه مي رود............
و من چقدر ساده ام كه سالهاي سال ،در انتظار تو
كنار اين قطار رفته ايستاده ام
و همچنان به نرده هاي ايستگاه رفته تكيه داده ام!!
 
 
 
makohblpsml8my6ou5fq.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر