لحظه  بروز رسانی 
*Ali*
*Ali*

بغض کن اما نبرخشک شو اما نریزکم نشو بی حوصلهگم نشو

بغض کن اما نبر
خشک شو اما نریز
کم نشو بی حوصله
گم نشو بی رد پا
رد شو ازین حال بد ؛ دیر کن اما بیا ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*Ali*
*Ali*

پاکدامنی هر آدم به اندازه ((غیرتشه )) مولا علی (ع)

پاکدامنی هر آدم به اندازه ((غیرتشه ))

مولا علی (ع)

مشاهده همه ی 5 نظر
*Ali*
*Ali*

نوبت ما شده . من میرم جلو . مرزها بمن تکیه

نوبت ما شده .......

من میرم جلو ...........

مرزها بمن تکیه کنند............

شما آروم بخواب.......................!A

مشاهده همه ی 5 نظر
*Ali*
*Ali*

ما مثل دومینو بهم ضربه میزنیم تو بمن من بتو اون

ما مثل دومینو بهم ضربه میزنیم
تو بمن من بتو اون به اون......

اما من قرض کردم که برات خرج کردم
من کف خیابونارو برات فرش کردم......!

مشاهده همه ی 6 نظر
*Ali*
*Ali*

آدمها از هم چه دور میشن سلام سرد هم به زور

آدمها از هم چه دور میشن

سلام سرد هم به زور میگن

آدما از مرگ و خون میگن

با صد تا حسرت به گور میرن


مشاهده همه ی 1 نظر
*Ali*
*Ali*

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید ،  اشک

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید ،

 اشک بریزی ،

 لذت دیدن ستاره ها را از دست می دهی. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*Ali*
*Ali*

تــریــپ لـــش مــَـش  مـآل داغـــون بــَــنـگــیـآس مـَـرد بـآس  پـرسـتـیــژ داشــتـه بـ


تــریــپ لـــش مــَـش


 مـآل داغـــون بــَــنـگــیـآس

 

مـَـرد بـآس


 پـرسـتـیــژ داشــتـه بـآشــه

مشاهده همه ی 12 نظر
*Ali*
*Ali*

این درد یه عمره با منه یک لحظه حس گریه داری

این درد یه عمره با منه

یک لحظه حس گریه داری..... یک لحظه خرابه حالت


اخه این مردن رها شدنه ......!A


مشاهده همه ی 2 نظر